Mācīsimies latviešu valodu

Mācīsimies latviešu valodu

Lai arī Austrālija atrodas tūkstošiem kilometru attālumā no Latvijas, pavisam otrā zemeslodes puslodē,  mums ir aktīva latviešu sabiedrība. Bērni un jaunieši valodu var mācīties, apmeklējot latviešu skolas, kas notiek nedēļas nogalēs. Pieagušajiem ir mācību grupas, kas notiek gan tiešsaistē, gan klātienē.

2024. gada kalendārs:

Skolu vadītāju sanāksme
2024.g.2. maijā, ceturdien, plkst. 18:30 Zoom (Kanberas laiks)
27. jūnijā, ceturdien, plkst. 18:30 Zoom (Kanberas laiks)

Diasporas skolotāju konference Latvijā 2024. gada 17.–19. jūlijā (Austrālijas un Jaunzēlandes skolotāji var pieteikties daļējai ceļa naudas apmaksai caur savām skolām)

Skolotājiem

Skolas

Brisbanē (nedarbojas kopš 2022.gada) : Latviešu skoliņa “Pienene”

Adelaidē: Sestdienas rītos no 9:30-13:00 Latviešu namā “Tālava”. Adelaides skola – Spēļu grupa bērniem no 0 līdz 4 gadiem; Bērnudārzs un pamatskola bērniem no 4. gadu vecuma līdz 7. klasei; vidusskola no 8.līdz 11. klasei

Kanberā: Otrdienas vakaros plkst 17:30 Poļu klubā, Turner skola bērniem no 5 g. vecuma un pieaugušajiem

Melburnā: Sestdienas rītos – Latviešu bērnudārzs “Daina” un FB lapa bērnudārzam Daina– pirmsskolas vecuma bērniem. Sestdienas rītos – Daugavas skola – bērniem sākot no 4 gadiem līdz 8. klasei.  Melburnas latviešu vidusskola 9.- 11. klasei.

Oklendā: Katru otro sestdienu. Informācija pie Jaunzēlandes pārstāvjiem.

Sidnejā: Sestdienas rītos – Sidnejas latviešu spēļu grupa, pamatskola. Bērniem no 4. gadu vecuma līdz 9. klasei.

Pieaugušajiem

Iesācējiem, vai arī tiem, kam interesē uzlabot savu latviešu valodu arī ir pieejamas apmācības vairākās Austrālijas pilsētās, Informācija būs pie jūsu pavalsts Izglītības nozares pārstāvja. Ja jums ir interese mācīties, lūdzu reģistrējieties šeit Pieaugšo reģistrācija

Nometnes Austrālijā

Austrālijā katru gadu notiek trīs latviešu nometnes: Tērvetes Bērnu Nometne, Annas Ziedares Vasaras Vidusskola un 3 x 3 saiets. Tās parasti notiek Austrālijas vasaras brīvdienās, kas ir janvāra mēnesī.

Nometnes piedāvā plašas programmas latviskā vidē, Austrālijas laukos. Uz nometnēm brauc bērni un ģimenes no visām Austrālijas pavalstīm.

Nometnes ārpus Austrālijas

  • 3 x 3
  • 2 x 2 – Ik pa diviem gadiem, nometne jauniešiem no 18 līdz 32 gadu vecuma

ASV

Kanāda

Latvijā

Nometnes bērniem Latvijā

Tālmācība

Vairākas skolas Latvijā piedāvā mācīties latviešu valodu tālmācības programmas veidā.

Brocēnu vidusskola

var-broceni

Brocēnu vidusskola no 1. – 9. klasei piedāvā apgūt pilno Latvijas mācību kursu (ieskaitot visus mācību priekšmetus) caur tālmācību. LR pilsoņiem mācības ir par brīvu.
Mājas lapa: Brocēnu vidusskola

Rīgas Tālmācības Vidusskola

var-rigatalmac

Mājas lapa: http://www.talmacibasvsk.lv/lv/

Mācību resursi…