Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/customer/www/laaj.org.au/public_html/wp-content/themes/laaj/header-home.php on line 40

Warning: file_get_contents(https://api.forecast.io/forecast/e2e7c3eed5311b9ac3dd30f8f425b559/56.949036,24.105227?units=si): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/customer/www/laaj.org.au/public_html/wp-content/themes/laaj/header-home.php on line 40

0°C – Rīga

Abonēt apkārtrakstu

  • lv
  • en
Uzzini vairāk
LAAJ

LAAJ

Informācija par Latviešu apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē, kā arī par Latviju un latviešiem.

Organizācijas

Organizācijas

Interešu grupas, atbalsta organizācijas – Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu saimēs ir daudz un dažādas.

Kalendārs

Kalendārs

Visi notikumi Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu sabiedrībā.

Ziņas

Ziņas

Ziņas par Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē darbību, audio un video ieraksti.

LAAJ

LAAJ

Ziedojiet atbalstot LAAJ darbu un projektus Austrālijas, Jaunzēlandes latviešu un Latvijas sabiedrības labā..

Kalendārs

Ziņas

Sveicam tautiešus Latvijas 105. dzimšanas dienā!

LAAJ Kopsanāksme 2023

PAZIŅJOJUMS VISIEM LAAJ BIEDRIEM LAAJ kopsanāksme notiks: svētdien, 2023. g. 31. decembrī - plkst 9:30 Melburnas Latviešu namā – 3 Dickens Street, Elwood, VIC 3184 (ierašanās no 9:00 + rīta kafija) Paredzētā darba kārta: Kopsanāksmes atklāšana Mandātu komisijas ziņojums Kopsanāksmes amatpersonu ievēlēšana Darba kārtas pieņemšana 2018. gada 31. decembra LAAJ kopsanāksmes protokola pieņemšana LAAJ prezidija locekļu ziņojumi Nākamā prezidija vietas un termiņa apstiprinašana (Melburnā, 2024.-2026. gadam) Nākamā prezidija priekšsēža apstiprināšana Revidenta ziņojums par prezidija grāmatvedības uzskaiti 2021. – 2023. gadam. Revīzijas komisijas vēlēšanas 2024. – 2026. gadam, Dažādi jautājumi. Balsis kopsanāksmē: Katrai biedru organizācijai ir tiesības uz vismaz vienu balsi, un tā drīkst būt pārstāvēta kopsanāksmē ar vismaz vienu delegātu, un uz vēl vienu balsi un vienu delegātu par katriem 50 biedriem virs pirmajiem 25 biedriem.Draudzes un citas organizācijas, kuras maksā nominālu biedru naudu vai ir no tās atbrīvotas, ir tiesīgas uz vienu balsi un vienu delegātu katra.Minimālā organizācijas biedru maksa ir par 25 biedriem.Balsstiesīgas ir organizācijas, kas vismaz vienu mēnesi pirms kopsanāksmes ir nokārtojušas biedru naudas maksājumus.Jebkura vismaz 25 individuālu biedru grupa, kas ir nokārtojusi biedru maksas vismaz vienu mēnesi pirms kopsanāksmes, var apstiprināt vienu delegātu kā pārstāvi kopsanāksmē. Šim delegātam ir viena balss. Neviens biedrs nedrīkst būt vairāk kā vienā individuālo biedru grupā. Organizācijas dod delegātiem rakstveida pilnvaras, uzrādot biedru skaitu vai uzrādot individuālos biedrus, kas tiek pārstāvēti. Ja kāda biedru organizācija nav pārstāvēta kopsanāksmē, tā var izteikt savu viedokli vai nobalsot rakstiski par katru dienas kartības punktu. Skaidrīte Agulēviča LAAJ prezidija priekšsēde

Skatīt vairāk

Kontakti