Ko mēs darām?

LAAJ ir visu Austrālijā un Jaunzēlandē latviešu sabiedrības organizāciju jumta organizācija. LAAJ uztur, veicina, atbalsta, mudina un apvieno vietējo latviešu organizāciju darbību. Darbība notiek saskaņā ar LAAJ statūtiem un uzstādītajiem mērķiem.

Kā pašu svarīgāko uzskatām saglabāt un uzturēt latviešu kultūru un veicināt sadarbību starp latviešu organizācijām Austrālijā, Jaunzēlandē, Latvijā un visā plašajā pasaulē.

Atbalstām nometnes

LAAJ atbalsta vairākas latviešu nometnes Austrālijā. Katru gadu Austrālijā tiek rīkotas sekojošās nometnes:

Annas Ziedares Vasaras Vidusskolu.

3 x 3 ģimeņu saietu.

Bērnu nometni “Tērvete”.

Ja jums ir nepieciešams finansiāls atbalsts, lai piedalītos kādā no augstāk minētajām nometnēm, lūdzu rakstiet uz info@laaj.org.au

Annas Ziedares Vasaras Vidusskola

org-vv

Annas Ziedares Vasaras Vidusskolas (AZVV) nometne notiek Dienvidaustrālijas pavalsts latviešu īpašumā “Dzintari”. Uz trīs nedēļām janvārī sabrauc latviešu izcelsmes bērni no visas Austrālijas ( skolā var piedalīties sākot no 13.gadu vecuma).

Tuvāku informāciju par nomenti un tās darbību var uzzināt šeit.

3×3

org-3x3

3 x 3 ir ģimenes nometne, kuras mērķis ir apvienot trīs paaudzes, dodot iespēju kopīgi pavadīt veselu nedēļu latviskā gaisotnē. Nometnes ietvaros tiek rīkotas dažāda veida nodarbības, kas atbalsta un stiprina latviešu kultūru, mākslu un latvisko dzīves ziņu.

Plašāka informācija par 2016. gada nometni atrodama mājas lapā.

Bērnu nometne “Tērvete”

org-tervete

Bērnu nometne “Tērvete” notiek Viktorijas pavalsts laukos, stundas braucienā no Melburnas, latviešu Gaidu un Skautu īpašumā. Nometnes garums ir viena nedēļa un tiek aicināti bērni ( sākot no septiņu gadu vecuma), kas runā latviešu valodā, vai arī to labprāt vēlas iemācīties.

Tuvākā informācija organizācijas sadaļā.

Atbalstām latvisko izglītību

LAAJ koordinē Austrālijas latviešu skolas un izglītības iniciatīvas – Mācīties latviešu valodu

Atzinības raksti

LAAJ atzinības rakstus piešķir Austrālijas latviešu sabiedrības locekļiem, vai arī atsevišķām Austrālijas latviešu organizācijām par izciliem nopelniem un veikumiem latviešu tautas labā visas Austrālijas latviešu sabiedrības mērogā.

Atzinības rakstu kategorijas, kā tas tiek uzrādīts LAAJ darbības instrukcijās:

  1. Nacionāli politiskā darbā;
  2. jaunatnes latviskās audzināšanas darbā;
  3. izcili aktīvā sabiedriskā darbā visas Austrālijas latviešu sabiedrības mērogā;
  4. kultūrā un mākslā
  5. zinātniskos pētījumos par Latviju un latviešus skarošiem jautājumiem;
  6. sportā.

Iepriekšējie Atzinības raksti saņēmēji

Kultūras nodaļa

Kultūras nodaļa veicina latvisko izglītību un kultūras jaunradi  Tā ierosina, nostiprina un veicina kultūras vērtību apzināšanu, saglabāšanu un izplatīšanu.

Kultūras nozares nodaļas:

Skolu nozare

Skolu nozare sadarbojas ar latviešu skolām un saskaņo skolu vispārējo darbību; organizē skolotāju un vecāku konferences, koordinē skolu finansālā atbalstu caur LVA un PBLA, pārstāv Austrāliju un Jaunzēlandi PBLA Izglītības padomē, piedalās Latvijas Ārlietu ministrijas Diasporas Konsultatīvās Padomes Izglītības darba grupā.

Katru gadu februārī – martā Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības Izglītības Padome (PBLA IP) un Latviešu Valodas Aģentūra (LVA) rīko konkursu diasporas latviešu skolu finansiālajam atbalstam

2024. gada atbalsta nosacījumi atrodami šeit Skolu finansiālais atbalsts

Iveta Leitase

Ārpusskolas izglītības nozare

Ārpusskolas izglītības nozare aptver visu latviešu ārpusskolas izglītību. Tā rūpējas par pasākumiem un aktīvi risina problēmas, kas varbūt ir radušās ārpus skolas latviešu skolām. Koordinē Tērvetes bērnu nometnes, Annas Ziedares vasaras vidusskolas (AZVV), un 3×3 darbību.
Iveta Leitase

Lietišķās mākslas nozare

Lietiskās mākslas nozare apzina latviešu daiļamatniekus, sekmē latviešu tautisko rakstu saglabāšanu un attīstīšanu, rūpējas par kopu un apvienību dibināšanu, rīko kursus un izstādes un izveido latviešu lietiskās mākslas krātuves.
Ilze Švarca

Skaņu mākslas nozare

Skaņu mākslas nozare apzina latviešu mūziķus un komponistus, sekmē latviešu koru attīstību un kārto citus, ar latviešu mūzikas mākslu saistītos jautājumus, tai skaitā atbalstot un rīkojot latviešu mūziķu koncertus Austrālijā.
Anita Andersone

Teātru nozare

Teātru nozare kārto teātra mākslas jautājumus, rūpējas par latviešu teātra jaunradi un pastāvēšanu, kā arī sekmē teātru festivālu rīkošanu.
Jānis Čečiņš

Tēlotāju mākslas nozare

Tēlotāju mākslas nozare apzina latviešu gleznotājus, grafiķus, skulptorus un citus tēlotājas mākslas pārstāvjus. Veicina latviešu mākslas izplatīšanu un rīko izstādes.
Ilze Nāgele

Zinātņu nozare

Zinātņu nozare sadarbojas ar latviešu zinātniekiem, atbalsta viņu ārzemēs iegūto kvalifikāciju atzīšanu, veicina zinātniski pētniecisku darbu projektus, kā arī palīdz risināt visāda veida zinātniska rakstura jautājumus.
Andis Graudiņš

Akadēmisko papildstudiju nozare

Akadēmisko papildstudiju nozare dod iespēju Latvijā akadēmiski izglītotiem tautiešiem papildināt savu izglītību Austrālijā.
Pēteris Dārziņš

Tautas deju nozare

Tautas deju nozare veicina tautas deju kopu attīstību, darbību un savstarpēju sadarbību.
Markus Dragūns

Filmu nozare

Filmu nozare apzina latviešu fotogrāfus un filmētājus,  kā arī gādā par to, lai latviešu dzīves svarīgākie notikumi tiktu iemūžināti/dokumentēti filmās. Filmu nozare rūpējas par latviešu filmu krātuvēm un organizē latviešu foto izstādes.
Ojārs Greste

Literatūras nozare

Literātūras nozare uztur sakarus ar latviešu autoriem un citiem darbiniekiem literatūras laukā, kā arī veicina latviešu literatūras jaunradi.
Vakance

Sabiedrības kalendārs

LAAJ uzstāda un palīdz uzturēt sabiedrības kalendāru latviešu organizācijām Austrālijā un Jaunzēlandē. Kalendārā tiek sludināti svētki, sarīkojumi, mēģinājumi un dažnedažādi notikumi visattālākajos Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu centros. Mūsu vēlme ir ne vien ziņot, bet arī palīdzēt atvieglināt latviešu organizāciju administratīvos darbus.

Ja vēlaties pastāstīt vairāk par savu organizāciju vai arī izziņot sarīkojumu, tad lūdzam pieteikties sūtot ziņu.

Sadarbība ar Latviju un latviešiem pasaulē

LAAJ uztur ciešas saites ar citām, ārpus Latvijas latviešu organizācijām un ir ilggadēja un aktīva Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības ( PBLA) dalīborganizācija.

LAAJ sadarbojās ar dažādām valdības iestādēm Latvijā. Līdz šim sadarbība ir bijusi ar Ārlietu Ministriju, Kultūras Ministriju, Izglītības un Zinātnes Ministriju kā arī ar Sabiedrības Integrācijas fondu.

LAAJ izsaka īpašu pateicību Sabiedrības Integrācijas fondam (SIF) par lielo atbalstu šīs mājas lapas tapšanā!

LAAJ mājas lapa ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no valsts budžeta līdzekļiem. Par šīs lapas saturu atbild  LAAJ mājas lapas darba grupa.

Sveika Latvija

Sveika Latvija ir Amerikas Latviešu Apvienības (ALA) projekts, kas sadarbības ietvaros rod iespēju Austrālijas latviešu izcelsmes jauniešiem, organizētā veidā apceļot Latviju.

Jauniešiem ir iespēja uzzināt vairāk par Latvijas un latviešu vēsturi, ģeogrāfiju un kultūru; iepazīties ar vienaudžiem Latvijas skolās, apmeklēt muzejus un varbūt pat satikt Latvijas prezidentu!

Projektā var piedalīties jaunieši, kas apmeklē kādu no Austrālijas latviešu skolām un/vai var sarunāties latviešu valodā.

Tuvāku informācija var atrast ALA mājaslapā

Dažas atsauksmes no 2015.g. Sveika Latvijas dalībniekiem:

“Brauciens uz Latviju ar “ Sveika Latvija!” man iedeva labu iespaidu par Latviju un viss ceļojums ir dziļi palicis atmiņā un paplašinājis manu latvisko piederību.”

“Šis ceļojums apstiprināja manu latvieša identitāti.”

“Man ir jauni draugi ASV, Kanāda, un Latvijā uz mūžu. Nevaru sagaidīt piedalīties Jaunatnes Dienās, Kultūras Dienās, un cerams pat Dziesmu Svētkos 2018.g.”

Raksts par “Sveika, Latvija” publicēts žurnālā ‘Ir’.

Valsts svētki 18. novembrī

Austrālijas latviešu sabiedrībā, gadu gaitā ir izveidojusies tradīcija – aicināt izcilu un īpaši izraudzītu Valsts Svētku referentu. Izraudzītā persona Latvijas Neatkarības Valsts Svētku ietvaros apmeklē lielākos latviešu centrus, iepazīstas ar tautiešiem un notur svinīgu svētku runu. Viesis ir mūsu dzīvā saikne ar Latviju Latvijas dzimšanas dienā!

Šis pasākums iesaista visus LAAJ viceprieksēžus un organizāciju vadītājus, kopīgi plānojot un veidojot svētku programmas.

LAAJ pateicas Sabiedrības Integrācijas Fondam (SIF) par finansiālu atbalstu šī projekta īstenošanā.