Par Latviju

Latvijas vēsture

Svarīgākie notikumi Latvijā no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Vēl…

Latvieši Austrālijā un Jaunzēlandē

Pirmās liecības par latviešiem Austrālijā parādās 1829. gadā. Vēl…

Latvija šodien

Latvijas Institūts ir sagatavojis informatīvu un interesantu brošūru par Latviju šodien. Vēl…

Latvija 20.gadsimts: Okupācija

Melānijas Vanagas muzejs ir izveidojis virtuālu ekspozīciju kuru veido piecu Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāsti . Vēl…