Kontakti

Adrese: LAAJE-pasts: info@laaj.org.au

2024.-2026. gada LAAJ Prezidijs Melburnā

LAAJ Vicepriekšsēži

Dienvidaustrālijā: Astra Kronīte
Jaundienvidvelsā: Jānis Čečiņš
Jaunzēlandē: Ivars Brencis un Sniedze Plesova– Dienvidu salā, Gita Nestecka – Ziemeļu salā
Vicepriekšsēdis Austrālijas Galvaspilsētas Teritorijā (Kanberā): Juris Jakovics
Kvīnslandē: Ance Deksne
Rietumaustrālijā: Jānis Vucēns
Tasmānijā: Mārtiņš Bičevskis
Viktorijā: Linda Graudiņa
Ziemeļu Teritorijā: Reinis Dancis

Ar izglītību un latviešu valodas apguvi saistījo jautājumu kontakti pavalstīs

Izglītības nozares Feisbuka lapa 
Adelaidē – adelaidesskola@gmail.com
Sidnejā – sydneylatvianschool@gmail.com
Melburnā – vadiba@daugavasskola.com.au
Kanberā – kanberaslatviesubiedriba@gmail.com 
Oklendā – baltamakonaburtuskola@gmail.com