Sidnejas latviešu spēļu grupa, skola un vidusskola

Sidnejas latviešu spēļu grupa, skola un vidusskola

org-sidskola

Mācības notiek katru sestdienas rītu. Skolas brīvdienas sakrīt ar brīvdienām Jaundienvidvelsas skolās. Skolā tiek mācīta latviešu valoda, gramatika, vēsture, ģeogrāfija, dziedāšana, lietišķā māksla, kā arī gatavoti dažādi projekti. Mācības notiek latviešu valodā.

Skola sanāk no 9:30 līdz 13:00. Spēļu grupa no10.00 un beidzas 11.30.

Skolas paspārnē darbojas latviešu tautas deju kopa bērniem no 9 gadu vecuma. Mēģinājumi notiek katru otro nedēļu pēc skolas, no 12:30-13:30, lai dejošanu varētu apmeklēt arī bērni, kas skolu neapmeklē un latviski nerunā.

Adrese: 32 Parnell Street, Strathfield, NSWPārzine: Normunds RonisE-pasts: sydneylatvianschool@gmail.com Telefons: 0408 603 018Mājas lapa: www.slb.org.au/SLB_new/Pages_LV/LatvianSchool_LV.html

Modified 7/11/15. Changes?

Organizāciju saraksts