Brisbanes Latviešu valodas pulciņš “Pienene”

Brisbanes Latviešu pulciņš “Pienene” aicina bērnus kopā dziedāt, zīmēt, veidot, iepazīt sevi un veidot savu piederību Latvijai. Nodarbībās tiks piedāvāta izglītojoša un radoša sistēma bērniem, bērnu radošuma attīstīšanai un latviskās identitātes veidošanai. Integrētās nodarbības sastāv no dejas, dziesmas, rotaļas, izglītojošām spēlēm, radošām aktivitātēm, kā arī latvisko gadskārtu ieražu un valsts svētku svinēšanas. Nodarbību mērķis ir radīt bērniem prieku, kļūt pārliecinātākiem, brīvākiem radošajās izpausmēs un stiprināt saikni ar Latviju un latviešu valodu. Nodarbība parasti ilgst 2 stundas un notiek reizi mēnesī Latviešu namā (Latvian House) 24 Church Avenue, Woolloongabba, Queensland, 4102. Vairāk informācijas un ieteikšanās pa e-pastu marta.eiduka@gmail.com vai pulciņa Facebook lapā: Brisbenas Valodas Pulciņš – Brisbane Latvian Language https://www.facebook.com/brisbanelatvianlanguagesocial/

Adrese: 10 Bank Lane, Woolloongabba, QLD 4102Vadītāja: Marta EidukaE-pasts: marta.eiduka@gmail.comTelefons: 0451 435 015

Rediģēts 18/02/20. Maiņas?

Organizāciju saraksts