Melburnas Latviešu Biedrības Daugavas Skola

MLB Daugavas Skola

org-mlbskola

Daugavas skola ir latviešu valodas skola (Latvian Language Community school) bērniem no pirmsskolas līdz 8. klasei. Skola ir Melburnas Latviešu Biedrības (MLB) filiāle. Skolas galvenie mērķi ir piedāvāt iespējas bērniem gūt izglītību, tā, lai viņi varētu:

Skolas saime tiekās katru sestdiena (11:30-15:30) par skolas gadu. Skolas sarīkojumos skola sadarbojās ar Melburnas Latviešu Vidusskolu, Melburnas Latviešu ciemu, Dainas bērndārzu un MLOA Latvijas Valsts svētkos.

Facebook https://www.facebook.com/daugavasskola

Adrese: 51 Brighton Rd. Elwood, VICVadība: Māra Erhardt-Rumpe un Linda RozīteE-pasts: info@daugavasskola.com.auMājas lapa: daugavasskola.com.au

Rediģēts 9/1/17. Maiņas?

Organizāciju saraksts