Kas mēs esam?

Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē

Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) ir visu Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu organizāciju visaptveroša jumta organizācija. Vēl…

Prezidijs un pārstāvji

2024. -2026. gadam LAAJ Prezidijs Melburnā. Vēl…

Kultūras nozare

Kultūras nozares mērķis ir sniegt finansiālo atbalstu nozarēm, kas ir tiešā veidā saistītas ar latvietības saglabāšanu un veicināšanu. Vēl…

LAAJ vēsture

1951 g. 22. jūlijā Melburnā tiek nodibināta Latviešu apvienība Austrālijā (LAA). Vēl…