Ziņas

Saraksta skats

Apsveikums Kristīnei Saulītei saņemot Triju Zvaigžņu ordeni

Ļ.cien. Kristīne Saulītes kundze! Atļaujiet Jūs sveikt ar augsto Latvijas valsts apbalvojumu - Triju Zvaigžņu ordeni! Šis augstākais valsts apbalvojums tiek piesķirts par izciliem nopelniem Latvijas valsts veidošanā, pilsonisko vērtību nostiprināšanā, latviešu diasporas vienotības un saiknes uzturēšanā ar Latviju. Viss jūsu veikums atbilst katram kritērijam un Jūs esat godam pelnījusi šo Latvijas valsts atzinības un cieņas apliecinājumu. Personīgi Kristīnes Saulītes izaugsmei esmu sekojusi no pašiem pirmsākumiem. Varu apliecināt, ka viņas darbība dažādās Austrālijas organizācijās ir ienesusi daudz vērtīgu izmaiņu, viņa turpina nest Austrālijas latviešu diasporas vārdu pasaulē, kas ir viens no svarīgākajiem aspektiem. Visas Austrālijas sabiedrības priekšā no biklas un kautrīgas Latvijas jaunietes ir izveidojusies, spēcīga organizātore, lieliska vadītāja, savas valsts patriote un cienīga Latvijas valsts apbalvojuma saņēmēja. Man ir liels gods strādāt Kristīnes Saulītes vadībā. Vēlreiz atļaujiet Jūs sveikt ar augsto, Jūsu darba novērtējumu un novēlēt tikpat pašaizliedzīgi pārstāvēt Latvijas intereses arī turpmāk! Patiesā cieņā, LAAJ vārdā Skaidrīte Aguļēviča LAAJ priekšsēde

LAAJ Līdzekļu vākšanas akcija 2021

Lūdzam ZIEDO šeit: https://laaj.org.au/en/what-can-you-do/donate/ Kopš 1951.g. LAAJ veicina, atbalsta, mudina un apvieno vietējo latviešu organizāciju sabiedrisko darbību un izglītības pasākumus. LAAJ pārstāv Austrālijas latviešu intereses Pasaules brīvo latviešu apvienībā.Ir svarīgi, lai šis darbs tiek turpināts! Mēs esam saglabājuši savu piederību Latvijai uzturot un veicinot latvisko izglītību un kultūru; turpinot tautas tradīcijas vairāku paaudžu garumā. LAAJ ik gadu sniedz atbalstu izglītības un kultūras programmām:• Annas Ziedares Vasaras vidusskolai• Tērvetes bērnu vasaras nometnei• Jauniešu programmai ‘Sveika Latvija’• 3x3 saietam• Kultūras un Jaunatnes dienām• LAAJ sadarbojas ar diasporas organizācijāmdažādu projektu līdzfinansēšanā ar atbalstu no Latvijas To varam godam veikt tikai ar jūsu finansiālo atbalstu. LAAJ darboties spēja ir lielā mērā atkarīga no jūsu atsaucības un līdzdalības šai gadskārtējā ziedojumu vākšanas akcijā. Sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem arī mūsu darbība tiek pielāgota jaunajiem apstākļiem. Mēs turpinām atbalstīt organizācijas un projektus, lai rastu jaunus risinājumus to turpmākai darbībai. Arī šogad ceram uz jūsu dāsno atbalstu, lai nodrošinātu līdzekļus ar ko atbalstīt jauniešu latvisko izglītību un turpināt mūsu darbu, ko godam veicam jau 70 gadus. Jūsu ziedojums būs dāvana mūsu kopējam darbam, šajā jubilejas gadā. Katrs dolārs ir svarīgs! PALDIES

Skolotāju un vecāku konference

Attēls no iepriekšējo gadu konferencēm. Darba grupu vada skolotāja no Latvijas Dace Konopecka.Foto Ļena Rumpe Pēc pagājušā gada pārtraukuma Austrālijas un Jaunzēlandes skolu saime ir sasparojusies un šogad atkal notiks gadskārtējā skolotāju konference. Dažādos laikos konferences ir notikušas dažādi, gan kā trīs dienu sanākšana Dzintaros, gan kā vieslektoru ciemošanās vietējās skolās vai skolotāju sabraukšana kopā kādā no pilsētām, un šogad atkal tā notiks citādi. Nekas cits mums neatliek kā tikties tiešsaistē un kārtīgi 'izzūmēties'. Šī gada konferences caurviju tēma - "Kā dalīt bērnus latviešu skolā - pa vecumiem vai valodas līmeņiem". Es īpaši aicinu piedalīties visus vecākus, gan tos, kam bērni jau ir skolā, gan tos, kas vēl domā - sūtīt vai nesūtīt. Pirms gadiem pieciem šis jautājums tika atrisināts Annas Ziedares Vasaras Vidusskolā un latviešu valodas mācībām skolēni tika sadalīti pa valodas līmeņiem. Tas nebija viegli, jo neviens nezināja, vai tas būs labāk vai sliktāk, bet bija skaidrs, ka kaut kas jādara, jo skolēni ar vājākām valodas zināšanām neguva vajadzīgo atbalstu, kamēr skolēni ar labāku latviešu valodu nevarēja progresēt. Skolotājiem bija papildus slodze, mēģinot nodrošināt kvalitatīvas stundas visiem. Tagad var teikt, ka eksperiments ir izdevies un ar dažām modifikācijām skolēni turpina mācīties latviešu valodu savā līmenī. Bet svarīgi ir saprast, kāpēc AZVV šāda pieeja strādāja labi un kas ir tie faktori, kuri ir jāievēro, lai prognozētu panākumus. Dažāda pieredze ASV latviešu skolās, piemēram, saka, ka 'bērniem svarīgi ir draugi, vienaudži un ja viņi nav ar tiem kopā klasē, tad bērni nemaz negrib iet uz skolu'. Un vecākiem ir svarīgāk, ka viņi vispār iet uz skolu, pat, ja no valodas viedokļa viņi tur iegūst mazāk. Savukārt vecāki, it īpaši tie, kuri mājās iegulda milzu darbu, lai bērni runātu latviski, saka, ka bērni skolā iegūst ļoti maz, jo klasē skolotāji runā angliski, lai visi skolēni tiktu līdzi. Savukārt skolotāji nespēj nodrošināt vienādi kvalitatīvu atbalstu gan iesācējiem, gan labi runājošiem bērniem. To ir grūti izdarīt pat profesionāļiem, kur nu vēl mūsu mammām un tētiem, kas katru sestdienu ieleck skolotāja lomā. Visi jau mēs saprotam, ka vislabāk būtu, ja bērni būtu kopā ar saviem vienaudžiem, kuriem ir pat mazliet labāka laviešu valoda nekā viņiem pašiem. Bet ir arī skaidrs, ka tas, gluži kā piramīdu shēmas, dzīve nav iespējams. Kāds tad ir risinājums? Uz ko skatīties, ar ko runāt, kādus jautājumus uzdot, pirms ķerties pie reformām? Kas notiks pēc 5 gadiem, ja mēs izvēlēsimies vienu vai otru modeli? Šie ir jautājumi, kurus apskatīsim skolotāju konferencē, un visticamāk, ka līdz vienai konkrētai atbildei nenonāksim. Bet mēs ceram, ka varēsim iedot skolu vadītājiem, skolotājiem un vecākiem zināšanas, idejas un citu skolu pieredzi, lai viņi varētu pieņemt vislabāko lēmumu savai skolai. Skolotāju konference notiks 4 dienu periodā no 1. līdz 7. oktobrim - katrā dienā 2 stundu Zoom sesija. Pirmajā dienā 1. oktobra vakarā plkst 18:00 pēc Sidnejas laika mēs dzirdēsim divu Latvijas pārstāvju uzstāšanos - Aija Otomere, kas pārstāv Latviešu Valoldas Aģentūru https://valoda.lv/ mums pastāstīs kā šī, pati lielākā iestāde Latvijā, kas atbalsta diasporas izglītības darbu, ir noderīga gan skolotājiem, gan arī vecākiem. Aija jau sen strādā šajā darbā un zin mūsu vajadzības un izaicinājumus. Šī aģentūra veido mācību materiālus, kas ir izmantojami klasē un arī mācoties valodu mājās https://maciunmacies.valoda.lv/. Anta Lazareva pārstāv VISC - Valsts Izglītības Satura Centru - tā ir iestāde, kas izstrādā normatīvos aktus Latvijas izglītības sistēmai, tajā skaitā arī diasporai. 2018. un 2019. gadā VISC izstrādāja latviešu valodas mācību satura vadlīnijas diasporai. https://www.visc.gov.lv/lv/atbalsts-izglitibai-diaspora. Šīs vadlīnijas dod atskaites punktu un parāda virzību diasporas skolu mācību programmu izstrādei. Arī jaunais materiālu meklētājs "Sietiņš" www.sietins.lv balstās uz šīm vadlīnijām. Otrajā dienā, sestdien, 2. oktobrī no rīta plkst 10:00 būs trīs sesijas. Pirmā mums pievienosies Dr. Solvita Burr no ASV, latvistikas lektore Vašingtonas Universitātē (Sietla) un vadošā pētniece Latviešu valodas institūtā (Rīga). Autore un līdzautore vairāku mācību un uzziņu līdzekļu latviešu valodas mācīšanai un apguvei. Lekcijā tiks iztirzāti divi jautājumi: 1) Kā piepildīt mācību stundas/nodarbības ar vērtīgu un interesantu saturu? 2) Kā palīdzēt skolēniem mācīties, kā vieglāk mācīties latviešu valodu? Zaiga Mengelsons sāka strādāt Sidnejas skolā pirms diviem gadiem, viņu interesē izveidot mācību saturu jaunākiem skolēniem, kas sāk mācīties latviešu valodu kā svešvalodu. Arī savā ikdienas darbā viņa strādā par skolotāju - māca angļu valodu kā svešvalodu. Iveta Leitase iepazīstinās ar mācību materiālu meklētāju "Sietiņš' un pastāstīs, kāpēc tas radās (www.sietins.lv) Cerams, ka tas palīdzēs skolotājiem saprast, kā labāk organizēt savus uzkrātos materiālus. Trešajā dienā, 6. oktobra vakarā, plkst 18:00 pēc Sidnejas laika mums būs akadēmiskāka lekcija - Daira Liepiņa, kas strādā gan ar mazākiem bērniem bilingviālā vidē Latvijas bērnudārzā, gan māca diasporas skolēnus caur Classflow. Un ceturtajā dienā, 7. oktobra vakarā, plkst. 18:00 pēc Sidnejas laika mēs noslēgsim konferenci ar Lindas Krastiņas, kura strādā Latviešu Valodas Aģentūrā un arī māca diasporas skolēnus atttālināti, priekšlasījumu un paneļdiskusiju, kur dzirdēsim Austrālijas skolu pieredzi ar dažādu valodas līmeņu mācīšanu. Konferences programma ir pieejama LAAJ kalendārā - https://laaj.org.au/kalendars. Tur ir arī publicētas Zoom saites. Uz tikšanos oktobrī! Iveta Leitase, LAAJ skolu nozares vadītāja Konferci līdzfinansē Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”.

Apsveikums Latvijas vēstniekam Austrālijā M.Krama kungam

A.God. M.Krama kungs ! Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē vārdā sirsnīgi sveicu Jūs ar godpilnā pienākuma uzņemšanos, kā pirmo Latvijas vēstnieku Austrālijā! Latvijas vēstniecības atvēršana Austrālijā ir ļoti nozīmīgs solis ne tikai sadarbībai starp valstīm, bet arī sadarbībai ar latviešu diasporu Austrālijā un Jaunzēlandē! Lai Austrālijas pavasaris palīdz viegli iejusties šī kontinenta sabiedrībā un latviešu diasporas sirsnība ir labs atbalsts Jūsu darbā! Vēlam Jums stipru veselību, izturību un panākumus Jūsu darbā un personīgajā dzīvē! Patiesā cieņā, Skaidrīte Aguļēviča Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē Priekšsēde

Jaunākās ziņas no Kanberas skolas!

Mums ir paveicies, jo Kovids nav iespaidojis ne vienu no mūsu stundām. Jāņu svinēšanu gan tas izjauca, bet nu nekas, tagad sagaidīsim, kad ozoliem izplauks lapas, uzziedēs tuples un tad svinēsim. Margrietiņas un rudzupuķes diemžēl mūsu pusē negrib augt.  Kopš mēs atsākām darboties pagājušā gada oktobrī mums ir nākuši klāt daži skolēni. Patreiz darbojas spēļu grupiņa, mums ir 3-4 pieaugušie un 6-10 bērni. Mēs sapulcējamies visi kopā vienā lielā telpā uz pusotru stundu otrdienas vakaros un parasti mācības sastāv no trim daļām - kaut kas par Latviju, latviešu valodas mācīšanās un kāda aktivitāte, rotaļa vai dejošana. 1. ceturksnī mēs mācījāmies par Vidzemi, otrajā - par Latgali. Lieldienās ripinājām olas un jūnija beigās mēs taisījām Jāņu sieru un runājām par puķu un zīļu vainagiem un aubēm. 3. ceturksnis būs veltīts Zemgalei un pirmajā stundā mēs noskatījāmies video par seno Zemgaļu un Sēļu ciltīm. Pa visiem kopā arī atcerējāmies “Tūdaliņ, tāgadiņ”. Darbības vārdus atkārtojām, spēlējot 'Ādamam bij sepiņ' dēli”. Ar nepacietību gaidām, kad varēsim atsākt kārtīgu dejošanu kopā ar Sprigulīti, kuru vada Tomas Walsh. Skolotāju saimei ir pievienojusies Lelde Vītola, kas uz maiņām ar Juri Jakovicu māca pieagušo grupu.  Kanberas sabiedrība mūs atbalsta un par mums ļoti interesējas. Kanberas Daugavas Vanagi mums noziedoja lielu naudas summu un kopā ar LVA finansējumu (skolas darbību līdzfinansē Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”) mums dod iespēju samaksāt par telpu īri, mācību grāmatām un materiāliem, kas, kopā ar skolas maksu dod stabilu finansiālu pamatu skolai. Skolotāji ziedo savu laiku par brīvu un es gribētu uzteikt vecākus, kas ne tikai atved bērnus, bet paliek kopā ar viņiem stundā un palīdz. Tas noteikti atvieglo manu darbu, jo dažādie vecumi un latviešu valodas līmeņi ir pamatīgs izaicinājums skolotājam. Un tas arī parāda bērniem, ka 'tā latviešu lieta' ir svarīga visai ģimenei.  Atskatoties pagātnē, izrādās, ka Kanberas skola, pretēji citām skolām Austrālijā, vienmēr ir darbojusies nedēļas vidū, nevis sestdienās. Kanbera laikam ir pietiekoši maza, lai visi varētu izbraukāt uz skolu darbadienas vakaros.  Kanberas skolas skolotāja Iveta Leitase . Jāņu sieram beram klāt ķimenes... Lasam un rakstām kā jau skolā pieklājas Un beigās uzdejojam!