Ziņas

Saraksta skats

LAAJ Kopsanāksme 2023

PAZIŅJOJUMS VISIEM LAAJ BIEDRIEM LAAJ kopsanāksme notiks: svētdien, 2023. g. 31. decembrī - plkst 9:30 Melburnas Latviešu namā – 3 Dickens Street, Elwood, VIC 3184 (ierašanās no 9:00 + rīta kafija) Paredzētā darba kārta: Kopsanāksmes atklāšana Mandātu komisijas ziņojums Kopsanāksmes amatpersonu ievēlēšana Darba kārtas pieņemšana 2018. gada 31. decembra LAAJ kopsanāksmes protokola pieņemšana LAAJ prezidija locekļu ziņojumi Nākamā prezidija vietas un termiņa apstiprinašana (Melburnā, 2024.-2026. gadam) Nākamā prezidija priekšsēža apstiprināšana Revidenta ziņojums par prezidija grāmatvedības uzskaiti 2021. – 2023. gadam. Revīzijas komisijas vēlēšanas 2024. – 2026. gadam, Dažādi jautājumi. Balsis kopsanāksmē: Katrai biedru organizācijai ir tiesības uz vismaz vienu balsi, un tā drīkst būt pārstāvēta kopsanāksmē ar vismaz vienu delegātu, un uz vēl vienu balsi un vienu delegātu par katriem 50 biedriem virs pirmajiem 25 biedriem.Draudzes un citas organizācijas, kuras maksā nominālu biedru naudu vai ir no tās atbrīvotas, ir tiesīgas uz vienu balsi un vienu delegātu katra.Minimālā organizācijas biedru maksa ir par 25 biedriem.Balsstiesīgas ir organizācijas, kas vismaz vienu mēnesi pirms kopsanāksmes ir nokārtojušas biedru naudas maksājumus.Jebkura vismaz 25 individuālu biedru grupa, kas ir nokārtojusi biedru maksas vismaz vienu mēnesi pirms kopsanāksmes, var apstiprināt vienu delegātu kā pārstāvi kopsanāksmē. Šim delegātam ir viena balss. Neviens biedrs nedrīkst būt vairāk kā vienā individuālo biedru grupā. Organizācijas dod delegātiem rakstveida pilnvaras, uzrādot biedru skaitu vai uzrādot individuālos biedrus, kas tiek pārstāvēti. Ja kāda biedru organizācija nav pārstāvēta kopsanāksmē, tā var izteikt savu viedokli vai nobalsot rakstiski par katru dienas kartības punktu. Skaidrīte Agulēviča LAAJ prezidija priekšsēde

World Latvian Economics and InnovationsForum

Jul 05 from 09:00 till 18:00National Library of Latvia Event: World Latvian Economics and Innovations Forum 2023Date & Time: July 5, 2023, 9:00-18:00 (registration from 8:30)Venue: National Library of Latvia, Mukusalas 3Agenda: Find out more about the speakers and agenda at https://wleif.lv/agenda/                                       Admission: ComplimentaryRSVP: Please register https://www.research.net/r/2BFJCSN. The  World Latvian Economics and Innovations Forum will be held on July 5th in the National Library of Latvia, marking 10 years since the forum first brought together Latvian diaspora entrepreneurs and professionals from around the world to connect them with their Latvian counterparts.This year's forum will focus on important sectors for the development of the Latvian economy, including biomedicine, medical technology, pharmaceuticals, green technology, smart energy, transportation, and mobility. Participants will review the progress made in these sectors and hold discussions on their impact on the economy.The forum will gather high-level state and municipal officials, including the President of Latvia, the Prime Minister, the Minister of Foreign Affairs, and Mayors of Riga and Liepaja, in addition to a number of successful entrepreneurs and professionals, including John Tully, Martin Gauss, Nils Melngailis, Roberts Grava, Vitalijs Skrivelis and many others. This year’s forum will be divided into 4 thematic blocks: The development of the Latvian economy and investments; Workforce attraction and supply; Innovation in medicine and energy; The role of the country's image in attracting businesses and tourists. The working language will be English with translation to Latvian provided for certain panels.