Sidnejas Latviešu Biedrība

Sidnejas Latviešu Biedrība

org-slbbiedriba

SLB mērķi ir veicināt un atbalstīt biedrības biedru un Sidnejas latviešu saimes sabiedrisko un kulturālo dzīvi. Organizācijas biedrības paspārnē darbojas SLB Dāmu kopa, Bibliotēka, Grāmatnīca, Informācijas biļetēns ‘Ritums’, Latviešu skola, Senioru saietu grupa, Mūzikas ansamblis ‘Sydnejas muzykanti’, Sidnejas Latviešu Teātris, Sidnejas Latviešu Vīru koris, Sporta kopa Spars, Tautas deja kopa, Jautrais Pāris.

SLB birojs atrodās grāmatnīcā, un ir atvērta pirmdienās, otrdienās plkst.14:00-18:30, ceturtdienās plkst.10:00-12:00 un sestdienās 9:00-12:00. Atvērta arī stundu pirms lielākiem sarīkojumiem.

Adrese: 32-34 Parnell St. Strathfield, NSWPriekšnieks: Jānis ČečiņšE-pasts: sydneylatviansociety@bigpond.comTelefons: 02 9744 8500Mājas lapa: www.slb.org.au

Rediģēts 7/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts