Sidnejas latviešu tautas deju grupa “Jautrais pāris”

Sidnejas latviešu tautas deju grupa “Jautrais pāris”

org-jautraisparis

“Jautrā pāra” mēģinājumi notiek Sidnejas Latviešu namā katru nedēļu, piektdienas vakaros, no plkst 19:30 līdz 22:00. Visi laipni lūgti nākt dejot.

Facebook: https://www.facebook.com/Jautrais-Pāris-655444517853862/

Adrese: 32 Parnell Street, Strathfield, NSWVadītājas: Iveta Rone un Sarma StrazdaE-pasts: sidnejasjp@gmail.comMājas lapa: www.slb.org.au/SLB_new/Pages_LV/FolkDance_LV.html

Rediģēts 7/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts