Sidnejas Latviešu Teātris

Sidnejas Latviešu Teātris

org-slt

Sidnejas Latviešu Teātris uzsāka savu darbību 1951. gadā un turpina aktīvi strādāt vēl šodien. Teātra repertuārā ir latviešu autoru lugas, tulkojumi , kā arī pasaules lielo, pazīstamo klasiķu darbi. Teātris regulāri uzved jaunas izrādes, priekšlasījumus par literāliem un sabiedriskiem jautājumiem. Teātris mērķtiecīgi iesaista jaunāko paaudzi, gatavojot un apmācot nākotnes skatuves darbiniekus.

SLT valdes priekšsēde: Ilona BrūvereMājas lapa: www.slb.org.au/SLB_new/Pages_LV/Theatre_LV.html

Rediģēts 7/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts