Melburnas Latviešu Biedrība

Melburnas Latviešu Biedrība

org-mlbbiedriba

Melburnas Latviešu Biedrības paspārnē darbojās Daugavas skola, Dainas bērndārzs, MLB bibliotēka, Rīgas 1. Gaidu un Rīgas 102. Skautu vienības.

Adrese: 3 Dickens St., Elwood, VIC 3184Priekšsēde: Iveta LaineE-pasts: iveta_lainis@hotmail.com

Rediģēts 7/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts