Rīgas 1. Gaidu un Rīgas 102. Skautu vienības

org-skautigaidas

Rīgas 1. Gaidu un Rīgas 102. Skautu vienības darbojās Melburnā.

Vadītāji: Anita un Arnis VējiņiE-pasts: anitarni@alphalink.com.au Telefons: 03 9877 2056

Rediģēts 7/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts