Prezidijs un pārstāvji

LAAJ valde (iztrūkst Mairita Antona)

LAAJ Prezidijs

2021.-2023. gada LAAJ Prezidijs Adelaidē

LAAJ Vicepriekšsēži

LAAJ Vicepriekšsēži pārstāv un veicina LAAJ darbību  7 Austrālijas pavalstīts un 1 Jaunzēlandes pilsētā.

Dienvidaustrālijā: Skaidrīte Aguļēviča
Jaundienvidvelsā: Jānis Čečiņš
Jaunzēlandē: Ivars Brencis
Kanberā: Juris Jakovics
Kvīnslandē: Ance Deksne
Rietumaustrālijā: Jānis Vucēns
Tasmānijā: Mārtiņš Bičevskis
Viktorijā: Anita Andersone