Prezidijs un pārstāvji

LAAJ Prezidijs

2024.-2026. gada LAAJ Prezidijs Melburnā

LAAJ Vicepriekšsēži

LAAJ Vicepriekšsēži pārstāv un veicina LAAJ darbību  7 Austrālijas pavalstīts un 1 Jaunzēlandes pilsētā.

Dienvidaustrālijā: Astra Kronīte
Jaundienvidvelsā: Jānis Čečiņš
Jaunzēlandē: Ivars Brencis
Kanberā: Juris Jakovics
Kvīnslandē: Ance Deksne
Rietumaustrālijā: Jānis Vucēns
Tasmānijā: Mārtiņš Bičevskis
Viktorijā: Anita Andersone