LAAJ vēsture

1951. g. 22. jūlijā Melburnā tiek nodibināta Latviešu apvienība Austrālijā (LAA). Pirmajā kopsanāksmē pulcējas 19 pārstāvji no 17 organizācijām.  Drīz, vienojoties un nolemjot strādāt  kopīgi pievienojas arī Jaunzēlandes latvieši, LAA tieks pardēvēts par LAAJ.

Kā pašu galveno uzdevumu LAA izvirza: “Latviešu Sabiedriskās domas un noskaņojuma uzturēšanu trimdas saimē”

Lai ciešāk atbalstītu nospraustos mēŗkus, pie LAA prezidija tiek nodibināts arī Kultūras Izglītības un Informācijas fonds, kas rūpējass par latviskās identitātes uzturēšanu.Tiek izstrādāta skolu programma, organizētas grāmatu nedēļas kā arī sastādīti statūti. Par tradīciju tiek izveidota Kultūras dienu rīkošana lielākajās Austrālijas pilsētās.

LAAJ darbība ir plaša, aptverot  visu Austrālijā un Jaunzēlandē dzīvojošo latviešu sabiedrību. Tiek uzturēta cieša saikne arī ar citām, līdzīgām latviešu organizācijām visā pasaulē. Līdztekus kultūrai un izglītībai tiek piestrādāts pie sociāli politiskajiem jautājumiem. Tādejādi atgādinot Austrālijas valdībai  un  iedzīvotājiem  patiesos komunisma draudus demokrātijai un cilvēku tiesībām. Ne vienu reizi vien LAAJ  un dalīborganizācijas ir spējušas iespaidot Austrālijas ārpolitisko nostāju. Par baltiešiem, tai skaitā latviešiem raksta  Hal G.P.Colebatch :

“Baltieši bija sava veida politiskie celmlauži. Neskatoties uz bēģļu bieži vien zemo, politisko profīlu,cilvēkiem, kas bēg no komunisma varas ir laba atmiņa, kas zināmos apstāķļos ieņem neparasti stingru un dziļi vienojošu nostāju. Tā ir ārkārtīgi augsta politiskā solidaritāte, motivācija, spēja organizēt un gūt plašākas sabiedrības atbalstu.  Baltieši tiek uzskatīti arī par izšķirošo spēku, kas ietekmēja Vitlama (Whitlam) nostāju pret visiem komunisma upuru bēgļiem.”

LAAJ prezidija priekšsēži

2024. g. -2026.g. Anita Andersone
2021. g. -2023.g. Skairdīte Agulēviča
2018. g. – 2020.g. Sidnejā, Jānis Grauds
2015. g. – 2017. g. Melburnā, Kristīne Saulīte
2012. g. – 2014. g. Adelaidē, Pēteris Strazds
2009. g. – 2011 .g. Sidnejā, Juris Ruņģis
2006 .g. – 2008 .g. Melburnā, Dāvids Dārziņš
2003. g. – 2005. g. Adelaidē, Dace Dārziņa
2000. g. – 2002. g. Sidnejā, Jānis Daliņš
1997. g. – 1999. g. Melburnā, Aivars Saulītis
1994. g. – 1996. g. Adelaidē, Bruno Krūmiņš
1991. g. – 1993. g. Sidnejā, Vidvuds Koškins
1988. g. – 1990. g. Melburnā, Armands Ļauļa
1985. g. – 1987. g. Adelaidē, Eduards Voitkuns
1982. g. – 1984. g. Sidnejā, Jānis Ritenis
1979. g. – 1981. g. Melburnā, Valentīns Rolavs
1976. g. – 1978. g. Adelaidē, Eduards Voitkuns
1973. g. – 1975. g. Sidnejā, Gunārs Bračs
1970. g. – 1972. g. Melburnā, Vilis Eglīte
1967 g. – 1969. g. Adelaidē, Jānis Ritenis
1965 g. – 1966. g. Sidnejā, Ādams Dukāts
1963 g. – 1964. g. Melburnā, Aleksandrs Gārša, sen.
1961 g. – 1962. g. Adelaidē, Voldemārs Dulmanis
1959 g. – 1960. g. Sidnejā, Ādams Dukāts
1957 g. – 1958. g. Melburnā, Artūrs Bērtīss
1955 g. – 1956. g. Adelaidē, Voldemārs Dulmanis
1953 g. – 1954. g. Sidnejā, Arvīds Kripēns
1951 g. – 1952. g. Melburnā, Aleksandrs Gārša, sen.

LAAJ atzinības raksti

1989

Adelaidē: Eduards Voitkuns, Jānis Ātrens
Brisbane: Jānis Kūkums
Kanbera: Biruta Ūdre
Melburna: Latviešu gaidu jenda, Latviešu skautu jenda

1990

Nav pieteikuma

1991

Nav pieteikuma

1992

Adelaidē: Gunārs Bērzzariņš, Margarita Biezaite
Melburnā: Alma Kaziņa-Neilande, Valda Selga Liepiņa
Pertā: Jānis Grīnvalds
Sidnejā: Juris Ruņģis

1993

Brisbanē: Ēriks Ozoliņš
Melburnā: Lidija Dunsdorfa, Eva Brennere, Gunārs Klauss, Gunārs Jurjāns, Dzintars Veide
Sidneja: Austra Eichmane, Kārlis Gulbergs, Iljāna Zvirbule, Ēriks Zvirbulis, Juris Katužāns

1994

Adelaide: Miervaldis Bumbiers, Astra Kronīte, Stanislavs Līvmanis
Brisbanē: Arnis Siksna
Kanberā: Kaspars Svenne
Sidnejā: Lija Veikina, Haralds Rutups

1995

Adelaidē: Trevors Fenels, Jānis Priedkalns
Melburnā: Viktors Bendrups
Sidnejā: Vita Kristovska, Imants Ronis

1996

Kanberā: Egons Eversons
Melburnā: Zenta Dunse,Hermīne Ķiploka, Voldemārs Plukšs
Sidnejā: Alfreds Siļķēns, Imants Sveilis

1997

Adelaidē: Bruno Krūmiņš, Jolante Lūse, Ilmārs Lūsis, Ruta Zvaigzne
Kanberā: Žanis Mediķis
Melburnā: Staņislavs Gaidelis, Sofija Eglīte, Mirdza Stilve
Sidnejā: Ināra Graudiņa

1998

Adelaidē: Jānis Laurs, Maiga Garamy, Mirdza Zvaigzne
Brisbanē: Paulis Sprincis, Andris Francis, Andris Auliciems
Hobartā: Elmārs Kuplis
Kanberā: Augusts Auziņš
Jaunzēlandē: Romāns Reinfelds
Melburnā: Elfrīda Rimšāne, Uldis Šterns, Ērika Stokāne, Edvīns Misa, Jānis Baumanis, Aleksandrs Impols
Pertā: Ludmilla Gūtmārce, Jānis Lūks
Sidnejā: Ārija Zustere, Dace Celinska, Vanda Treimane, Jānis Treimanis

1999

Adelaidē: Astra Kronīte, Irīna Ozoliņa
Brisbanē: Irēne Kūkuma
Kanberā: Jānis Ātrens
Melburnā: Leonīds Riters, Bruno Birzenieks, Armands Ļauļa, Irēna Klausa, Rasma Celma
Pertā: Ēriks Ozoliņš, Miervaldis Balodis, Kārlis Ridūzis, Vilis Gūtmarcis
Sidnejā: Terēze Dzītare, Jānis Ronis

2000

Adelaidē: Alberts Lūks
Brisbanē: Osvalds Freibergs, Oskars Rudzītis
Melburnā: Ilga Beck, Kārlis Brēmanis, Kārlis Kasparsons, Valda Rube
Pertā: Elfrīda Džonsone
Sidneja: Ivars Birze, Jānis Bruzgulis

2001

Adelaidē: Māra Siksna
Melburnā: Henrijs Pacers, Gunta Eglīte, Raimonds Kukēvičs
Pertā: Jānis Vucēns, Evalds Rūdolfs
Sidnejā: Ruta Birzule, Edīte Soboļevska, Anita Apele, Iveta Rone

2002

Adelaidē: Ilga Puide, Alis Eke, Gunārs Bērzzariņš
Brisbanē: Valdis Gertners
Kanberā: Inta Skrīvere, Žanis Mediķis
Melburnā: Edgars Laķis, Arnis Vējiņš, Aija Grosa
Pertā: Alfreds Gulāns, Dailonis Olmanis
Sidnejā: Viktors Aleidzāns, Vija Spoģe-Erdmane, Melita Gulbe, Jānis Gulbis, Ināra Krūmiņa

2003

Adelaidē: Ilgvars Andernovics, Rasma Gešmane, Biruta Irbe, Hermīne Valtere
Kanberā: Ēriks Ingevics
Melburnā: Zane Ritere, Sandra Birze, Jānis Vējiņš, Aivars Saulītis
Pertā: Milija Tītmane
Sidneja: Aina Sveile, Raimonds Krauklis, Dace Celinska, Daina Jaunbērziņa

2004

Adelaidē: Jānis Dišlers, Jānis Spirēns, Margarita Stīpniece, Tālis Putniņš
Brisbanē: Arvīds Biela
Hobarta: Ieva Šaule
Melburnā: Dāvids Dārziņš, Ivars Dragūns, Helena Kastelāne, Elvīra Latiša, Artūrs Rimšāns
Pertā: Sylvia Lūks
Sidnejā: Ināra Graudiņa, Elmārs Zaļums

2005

Adelaidē: Aelita Bērziņa, Māra Kolomitseva, Inese Laine, Helena Reid, Eižēns Šmits, Alberts Veigurs
Kanberā: Juris Jakovics
Jaunzelandē: Romāns Reinfelds
Melburnā: Līvija Judge, Māra Piksone
Pertā: Valdis Auziņš, Jānis Pelšs
Sidnejā: Jānis Drengers, Uldis Misiņš, Ilga Nyrady, Ina Rone

2006

Adelaidē: Māra Balode, Dace Dārziņa, Ilze Thomas
Kanberā: Līvija Graudiņa
Melburnā: Anna Būmane, Iveta Laine, Olga Siliņa, Judīte Šmita
Sidnejā: Vaira Zemīte

2007

Adelaidē: Rudīte Bērziņa, Andis Bērziņš, Jānis Caune, Margota Puķīte, Ints Puķīte
Melburnā: Inta Celma-Sharpe, Līga Dārziņa, Karīna Jaunalksne, Valda Jefimova, MLB dāmu kopa, Vilis Padoms, Anda Purēna, Anita Vējiņa, Andris Ziedars, Irēna Ziedare
Pertā: Daina Eglīte-Vārpiņa, Viktors Mazaļevskis
Sidnejā: Aldis Birzulis

2008

Adelaidē: Artūrs Berķis, Uldis Bērziņš, Lilita Daenke, Rita Lutere, Marija Perejma, Ilze Rozentāla, Aldis Sils, Inta Stupāne, Valdis Tomanis, Velta Voitkuna
Kanberā: Egons Eversons
Melburnā: Anita Andersone, Markus Dragūns, Jūlijs Kūlnieks, Anda Migle, Ivars Mirovics, Andris Saltups
Sidnejā: Jānis Čečiņš, Linda Graudiņa, Linda Ozere, Tālis Putniņš, Vēsma Upeniece

2009

Adelaidē: Rasma Lāce, Astrīda Boothy, Andris Dārziņš, Aivars Līdums, Inga Pērkone-Graue, Vera Petrova, Aldis Putniņš, Ivars Ozols, Gunta Rudzīte
Brisbanē: “Zigrīda” , Uldis Siliņš
Melburnā: Ieva Kaina, Jānis Kārkliņš
Sidnejā: Dagnija un Ojārs Grestes, Irēna Pakalna, Viktorija Mačēna, Imants Līcis, Baiba Liepiņa, Elga Rodze-Ķīsele

2010

Adelaidē: Rūdis Dancis
Brisbanē: Dace Damberga
Kanberā: Arvīds Purvs
Melburnā: Iveta Laine, Anda Migle
Sidnejā: Andris Andersons, Daina Jaunbērziņš, Pēteris Kļaviņš

2011

Adelaidē: Jānis Lindbergs
Kanbera: Jānis Stambulis
Melburnā: Jānis Kārkliņš, Gunārs Klauss, Henrijs Pacers, Māra Saulīte
Sidnejā: Ilona Brūvere, Juris Krādziņš, Māra Moore, Ingrīda Veidnere

2012

Adelaidē: Regīna Berķe, Edgars un Malda Ceplīši, Juris Dancis, Genoveva Janmeija, Zaiga Sudraba, Ilga Vēvere, Alvis Zvaigzne
Kanbera: Gunārs Šterns
Melburnā: Līga Dārziņa, Māra Lezdkalne, Petras Nesteckis, Roksija Reitere, Irene Ziedare
Sidnejā: Vija Bruzgule, Daina Kaina, Lauma Reinfelde, Andra Rone, Līga Strunga, Ģiedra Vadze, Toms Veidners

2013

Adelaidē: Ilga Jankēviča, Zinta Ozoliņa, Inta Skābe, Juris Skābe
Brisbanē: Osflads Freibergs , Liāna Iksena
Melburnā: Sandra Birze, Kārlis Brēmanis, Jānis Kārkliņš, Eduards Lēmanis, Beatrise Švolmane
Sidnejā: Andris Kariks, Rūdolfs Nemme, Gundega Zariņa, Gunārs Zodiņš

2014

Adelaidē: Imants Kronītis
Kanberā: Andrejs Grigulis, Gunārs un Meta Šterns
Melburnā: Anita Andersone, Lāra Brennere, Aleksandrs Grimms, Silvia Miglis, Gunta Vagars

2015

Brisbanē: Inga Česlis
Hobartā: Ilona Jēkabsone
Melburnā: Miervaldis Balodis, Dzintra Samule, Edmunds Smalkais,Roksija Reitere,Lilita Lauriņa, Juris Vīksne, Edgars Vēgners
Pertā: Ieva Vlahova, Jānis Kukulis, Ilmārs Rudaks
Sidnejā: Jānis Grauds, Voldis Kains, Gints Kārkliņš, Dimitrijs Pešudovs

2016

Melburnā: Silvia Miglis, Linda Graudiņš, Uldis Ozoliņš
Pertā: Viktors Mazaļevskis, Jānis Lūks, Andris Vārpiņš
Sidnejā: Sandra Dragūns, Pēteris Erdmanis

2017

Adelaidē: Reinis Dancis, Iveta Leitase, Ilga Vasele
Kanberā: Valdis Strazds, Jānis Stambulis
Melburnā: Mārtiņš Biršs, Līga Dārziņa, Marija Ševčenko, Ieva Kains, Ilze Ābele, Marta Apinis, Rudīte Pārums
Pertā: Austra Kaģis, Rita Džonsone, Ruta Auziņa, Silvija Lūks
Sidnejā: Daiva Tuktēna, Ivars Šeibelis, SLB dāmu kopa

2018

Dienvidaustrālijā: Dace Freija, Ulla Gičasvilli, Anita Hale, Andris Jaudzems, Valdis Jaudzems, Ģinta Orchard, Pēteris Strazds, Zaiga Sudraba, Dzidra Virgin
Jaundienvidvelsā: Aija Dragūna, Tālis Štubis
Jaunzēlandē: Miervaldis Altments
Kanberā: Aina Blyton, Andrejs Grigulis, Aija Stambule
Rietumaustrālijā: Sarmīte Liepa
Viktorijā: Valentīna Kroforda, Ilze Nāgela, Kristīne Saulītis

2019

Melburnā: Koidula Nemīro, Valda Jefimova
Kanberā: Dace De Dekker, Kanberas latviešu biedrība, Kanberas latviešu deju kopai Sprigulītis
Pertā: Māra Hope, Sidney Hope
Adelaidē: Mārīte Rumpe
Sidnejā: Eigits Timermanis, Viktors Sīkais, Gundega Zariņa, Kabarē de Rīga ansamblis

2020

Adelaidē: Jolanta Lūse, Ļena Rumpe, Lilita Daenke
Brisbanē: Adolfs Lācis
Melburnā: Sandra un Roberts Birzes, Latviešu Ciema Melburnā vadība un darbinieki, Ingrīda Hawke, Andris Atvars, Lija Andersone
Sidnejā: Daina Kaina, Ella Mačēna

2021

Adelaidē: Genoveva Janmeijs, Daila Mohr
Brisbanē: Laima Lodiņa
Melburnā: Aldis Sveilis, Ērika Riemere, Markus Dragūns, MLB Daugavas skola, Vilma Puķe
Kanberā: Ilze Lapsa, Skaidrīte Darius
Sidnejā:  Dace Celisnka, Edīte Birzule, Inara Krūmiņa, Kolvin Mac Pherson, Valdis Krādziņš, Vija Sieriņš
Pertā: Julie Ottoway, Jānis Purvinskis, Rita Džonsons, Jānis Vucēns
Jaunzēlandē:  Sniedze Diāna Plesovs

2022

Adelaidē: Ilze Mūsiņa, Matīss Reinhards
Brisbanē: Jasmīne Lācis – Lee
Melburnā: Gunta Delvere, Pēteris Delveris, Sofija Kirsanova, Dāvids Vējiņš
Kanberā: Tomass Volšs (Walsh)
Sidnejā: Normunds Ronis, Marika McCue
Pertā: Inta Robinsons, Anita Rudaks
Jaunzēlandē: Baltā mākoņa skola