Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē

Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) ir visu Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu  visaptverošā jumta organizācija. Tā sastāv no sekojošām apakšnodaļām:

Darbojoties demokrātiskā garā, LAAJ mērķi ir veicināt:

Latviešu Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē uztur, veicina, atbalsta, mudina un koordinē vietējo latviešu organizāciju sabiedrisko darbību. LAAJ cieši sastrādājas ar ārpus Latvijas dzīvojošajiem tautiešiem; ir Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības sastāvā ( PBLA), sadarbojas ar Latviju un Latvijas valdību.

Šodien, lai labāk atspoguļotu jaunos darbības virzienus, LAAJ savos uzdevumos izvirza:

LAAJ Statūti