Melburnas Latviešu Koris “Daina”

Melburnas Latviešu Koris “Daina”

 

Melburnas latviešu kora “Daina”mērķis ir censties uzturēt latviešu koru tradīcijas. 2014. g. novembrī koris atzīmēja 30 savas darbībus gadus. Kora mēģinājumi notiek pirmdienas vakaros ( izņemot publiskās un skolu brīvdienas.) Daugavas Vanagu namā.

Plašāku informāciju par kori, repertuāru un plānotajiem sarīkojumiem variet atrast kora mājas lapa.

 

Adrese: 87 Chetwynd Street, North Melbourne, VIC 3051Diriģente: Zane RitereMājas lapa: www.daina84.org/daina/

Rediģēts 7/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts