Kvīnslandes latviešu ev. luterāņu draudze

Kvīnslandes latviešu ev. luterāņu draudze

Kvīnslandes latviešu ev. lut. draudze pastāv kopš 1987. gada 21. novembra, kad kopējā pilsapulcē apvienojās Brisbanes latviešu ev. lut. draudze un Brisbanes latviešu ev. lut. Māras draudze. Draudzes pirmais dievkalpojums notika 1988. gada 21. februārī.

Draudzes dievkalpojumi notiek katru mēnesi Nazareth Lutheran Church baznīcā. Kopš 1990. gada draudzes mācītāja ir bijusi Brigita Saiva, kurai 2015. gada februārī svinējām 85 gadu jubileju, un 21. novembrī atzīmēsim viņas 25 gadu kalpošanu kopš ordinācijas.
Pēdējos gados vairākus dievkalpojumus vada arī viesu mācītāji no Sidnejas, Melburnas, Adelaides un citām draudzēm, un tādēļ dievkalpojumi notiek sestdienās.

Kopš 1994. gada daži draudzes locekļi katru mēnesi, izņemot janvāri, tiekas arī “Svētdienas rīts Dievam” sanāksmēs dalībnieku mājās, pārrunājot dažādus tematus. Šīs grupiņas 20 gadu darbību atzīmējām 2014. gada 17. augustā.

Pirms Ziemsvētkiem draudzes valdes locekļi apmeklē visus draudzes locekļus, kuri ir sasnieguši 85 gadu vecumu, un tādi pašlaik ir vairāk kā draudzes trešdaļa.

Adrese: Nazareth Lutheran Church, 12 Hawthorne St. WoolloongabbaDraudzes vecākā: Māra SiksnaE-pasts: mara.siksna@gmail.com

Rediģēts 16/8/16. Maiņas?

Organizāciju saraksts