Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienība (DLOA)

Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienība (DLOA)

DLOA mērķi ir:

Prezidija locekļi: DLOA priekšsēde Skaidrīte Auguļēviča , Vice-priekšēde – Mārīte Rumpe, Kasieris – Ilze Lībeka , Sekretāre – Astra Kronīte, konsultante – Malda Ceplīte ar tiesībām pārstāvēt DLOA, kad priekšsēdis vai vice-priekšsēdis nevar; DLOA pārstāvji Baltijas Padomē – Jolanta Lūsis un Pēteris Strazds, DLOA pārstāve LAAJ – Skaidrīte Auguļēviča; DLOA pārstāve Adelaides Latviešu skolas padomē – Mārīte Rumpe.

Rediģēts 28/12/17. Maiņas?

Organizāciju saraksts