Austrālijas “Jūrmalnieki”

Austrālijas “Jūrmalnieki”

jurmalnieki_colour_low_res

Austrālijas “Jūrmalnieki” tika dibināti 2007. gadā, ar domu piedalīties 2008. gada Dziesmu un Deju svētkos Latvijā. Grupas dibinātājs –  Tālis Putniņš.  “Jūrmalnieki” ir visu Austrālijas latviešu dejotāju apvienotā grupa, kurā dejo tautieši no visas Austrālijas pavalstīm!
2012. gadā grupas vadību pārņem Lāra Brennere (Lāra personīgi ir piedalījusies vairākos Latvijas Dziesmu un Deju Svētkos).
Nākamie  Dziesmu un Deju svētki notiks Latvijas simtgades gadā –  2018.g jūlijā, Latvijā.
Lai piedalītos nākošajos Dziesmu un Deju svētkos “Jūrmalnieki” atsāks mēģinājumus jau 2016.gadā. Tālāka informācija par mēģinājumiem sekos.

Vadītāja: Lāra BrennereE-pasts: mazalara@hotmail.com

Rediģēts 7/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts