Austrālijas latviešu sporta pārvalde

Austrālijas latviešu sporta pārvalde

Austrālijas Latviešu Sporta Pārvalde tika dibināta 1951. gadā zem nosaukuma Austrālijas Latviešu Sporta Apvienība. To nosaukumu mainija 1961. gadā uz Austrāijas Latviešu Sporta Pārvalde. Sākuma gados visās sešās Austrālijas pavalstīs bija latviešu sporta organīzācijas kuru vadītāji pie ALSP pārstāveja savu pavalstu latviešu sporta klubus un sporta nozares. Tanī laikā pie ALSP caur pavalsts organīzācījām bija reģistrēti gandrīz 1000 latviešu sportistu.

Visos 65. ALSP pastāvēšanas gados ir bijuši trīs vadītāji:

1951.g.-1961.g. Jānis Riņģis

1961.g.-2012.g. Gunārs Bērzzariņš

2012.g.-            Dimis Pešudovs

Pārvaldes mērķis ir apvienot Austrālijas latviešu sportistus, sporta darbiniekus un sporta draugus un vadīt latviešu sporta dzīvi šai kontinentā.

Darbības veicināšanai ALSP sadarbojas ar austrāliešu un cittautu sporta organizācjām un pārējām latviešu organizācjām Austrālijā.

1960’s.gados katru gadu notika Austrālijas Latviešu Meistarsacīkstes četripadsmit sporta nozarēs, tagad tas ir nokritis uz trīs nozarēm: basketbolā, novusā un golfā.

Pavalstu organīzācijas ir arī kritušas no sešām uz vienu, Jaundienvidvelsā. Latviešu sporta klubi tagad reģistrējās pie ALSP lai varētu ņemt dalību Austrālijas Latviešu Meistarsacīkstēs.

Pie ALSP reģistrētas sporta kopas:

Jaundienvidvelsā:        Daugava, Spars, Sidnejas Novusa Kopa, Centralā Krasta Novusa Kopa

ACT:                                Metalurgs

Viktorijā:                        MLS, Melburnas Daugavas Vanagu Novusa Kopa

Dienvidaustrālijā:          ASK

Screen Shot 2016-03-01 at 5.00.59 PM

Priekšsēdis: Dimis PešudovsE-pasts: dimip@ozemail.com.auTelefons: 0409 042 908

Rediģēts 1/03/16. Maiņas?

Organizāciju saraksts