Adelaides latviešu tautas deju grupa “Auseklītis”

Adelaides latviešu tautas deju grupa “Auseklītis”

Auseklītis tautas deja

“Auseklītis” tika dibināts 1962. gadā. Viņa pirmais vadītājs bija Jānis Puide. Pēc tam to ir vadijuši Juris Skābe, Maruta Šmita, Vikija un Valdis Andersoni, Aldis Sils, Inese Laine, Valdis Strazds, Lisa Perejma, Sanita Grover, Krišjānis Putniņš, Tālis Putniņš, Rūdis Dancis, Ieva Daenke un Daila Šmita.
Mazo “Auseklīti” ir vadījuši Juris Skābe, Gunārs Kargāns, Laima Physick, Ivars Dukāts, Irēne Bywaters un Zigrīda Strazda.
50 gados “Auseklītis” ir uzstājies daudz sarīkojumos gan Adelaides latviešu sabiedrībai, gan arī sveštautiešiem. “Auseklītis” ir arī piedalījies Kultūras un Jaunatnes dienās. ” Auseklīša” lieluzvedumu uzvešana iesākās 1969. gadā ar uzvedumu – “Latvijas novadi” un turpinājās ar uzvedumiem – “Strauji tek Daugaviņa” (1972.g.), “Saules bērni danci veda” (1976.g.), “Aizdzen mani Kurzemē” (1993.g.) un ” Saules svētki” (1994.g.).

Vadītājas: Ieva Daenke un Daila Šmita
Vadītāju palīdzība: Rasma Celinska
Epasts: auseklitis.adelaide@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/tdkauseklitis/
Mājas lapa: http://www.tautasdejas.org/deju-kopa/auseklitis/

Auseklītis

Vadītāja: Ieva Daenka

Rediģēts 7/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts