Adelaides senioru aprūpes grupa “Laima”

Adelaides senioru aprūpes grupa “Laima”

Senioru aktivitāšu, informācijas un  aprūpes grupa.

Atvērta otrdienās, trešdienās un ceturdienās  no 10:00 – 16:00.

Adrese: 36 Rose Tce., Wayville SA 5034Koordinatore: Mārīte RumpeE-pasts: alblaima@bigpond.comTelefons: 08 8172 0820

Rediģēts 7/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts