Sidnejas ev. lut. latviešu draudze

Sidnejas Ev. lut. latviešu draudze

org-syddraudze

Neatkarīga latviešu luterāņu draudze, kas apkalpo latviešu un latviešu izcelsmes kristiešus un visus kas vēlās Dievu pielūgt, kristīgā vidē. Dievkalpojumi notiek galvenokārt latviešu valodā. Katrs, kas vēlās dzirdēt Dieva Vārdu ir mīļi gaidīts.

Adrese: 30 Bridge Road, Homebush, NSW 2143Mācītājs: Kolvins McPhersonsE-pasts: pastor@sydneylatvianchurch.org.auTelefons: 02 9746 1934Mājas lapa: www.sydneylatvianchurch.org.au

Rediģēts 7/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts