Pertas Ev. Lut. Svētā Pāvila Draudze

Pertas Ev. Lut. Svētā Pāvila Draudze

Dievkalpojumi notiek 2-3 reizes mēnesī, latviešu un angļu valodās. Katrs, kas vēlās dzirdēt Dieva Vārdu, ir mīļi gaidīts. Dāmu kopu priekšniece: Ieva Vlahova (tālr. 08 9367 4104).

Tel. 08 9562 0537

Adrese: 60 Cleaver Terrace, Belmont, WAMācītājs: Gunis BalodisTelefons: 0419016758

Rediģēts 7/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts