Melburnas Latviešu Ciems

Melburnas Latviešu Ciems

org-melciems

Melburnas Latviešu Ciemā ir  vienu vai divu guļamistabu savrupmājas, kā arī liels un mājīgs Aprūpes nams. Savrupmājās latviešu vecākajai paaudzei  ir iespēja dzīvot neatkarīgu dzīvi latviskā vidē un turpat līdzās, Aprūpes namā ir pieejama prefesionāla 24 stundu kvalificēta aprūpe.

Dzīve Melburnas Latviešu Ciemā ir interesanta un daudzpusīga – bieži tiek rīkoti sarīkojumi, izbraukumi un dievkalpojumi.

Adrese: 60 Fraser Cres. Wantirna, VICPārvaldniece: Ingrīda HawkeTelefons: 03 9800 2977Mājas lapa: www.latvianfs.org.au

Rediģēts 24/02/17. Maiņas?

Organizāciju saraksts