Melburnas Ev. Lut. Latviešu Draudze

Melburnas Ev. Lut. Latviešu Draudze

org-melbdraudze

Daļa no Latvijas ev. lut. latviešu baznīcas ārpus Latvijas. Draudze apkalpo latviešu un latviešu izcelsmes kristiešus, kas vēlās Dievu pielūgt latviešu valodā. Dievkalpojumi notiek Svētā Krusta baznīcā, katru svētdienu, plkst. 10.00. Katrs, kas vēlās dzirdēt Dieva Vārdu, ir mīļi gaidīts.

 

16.Melb. Ev. Lut. baznīca copy

Adrese: 40 Warrigal Rd. Surrey Hills, VICMācītājs: Dainis MarkovskisE-pasts: dainis.marko@gmail.comTelefons: 9898 5467Mājas lapa: melburnaslatviesudraudze.org.au

Rediģēts 7/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts