Melburnas Ev. Lut. Latviešu Draudze

Melburnas Ev. Lut. Latviešu Draudze

org-melbdraudze

Daļa no Latvijas ev. lut. latviešu baznīcas ārpus Latvijas. Draudze apkalpo latviešu un latviešu izcelsmes kristiešus, kas vēlās Dievu pielūgt latviešu valodā. Dievkalpojumi notiek Svētā Krusta baznīcā, katru svētdienu, plkst. 10.00. Katrs, kas vēlās dzirdēt Dieva Vārdu, ir mīļi gaidīts.

Adrese: 40 Warrigal Rd. Surrey Hills, VICMācītāja: Helga JansonsE-pasts: pastorhelga@gmail.comTelefons: 0497 839 083Mājas lapa: melburnaslatviesudraudze.org.au

Rediģēts 7/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts