Latviešu Jaunatnes Apvienība Austrālijā

Latviešu Jaunatnes Apvienība Austrālijā (LJAA)

Latviešu Jaunatnes Apvienība Austrālijā  Latviešu (LJAA) ir latviešu jaunatnes sadarbības patstāvīga organizācija Austrālijā. LJAA mērķi ir – veicināt latviešu jauniešu darbību Austrālijā – apvienot latviešu jaunatni Austrālijā – sazināties un sadarboties ar citiām latviešu jaunatnes apvienībām, kā arī citām latviešu organizācijām – izkopt jauniešos nacinālu apziņu, politiskas zināšanas, kultūru un tradīcijas.

Priekšsēde: Kārla Tuktēna

Rediģēts 7/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts