Brisbanes latviešu nams

Brisbanes latviešu nams

Brisbanes latviešu nams  atrodas remontētā baznīcā, Wooloongabba priekšpilsētā.  Saules Ltd valde pārvalda zāles īri un uzturēšanu. Zāle tiek piedāvāta izīrēšanai plašākai sabiedrībai.

Adrese: 24 Church Ave, Wooloongabba QLD 4102E-pasts: brisbanelatvianhall@gmail.comMājas lapa: brisbanelatvianhall.wordpress.com

Rediģēts 11/07/20. Maiņas?

Organizāciju saraksts