Latviešu Ev. Lut. Vienības draudze

Latviešu Ev. Lut. Vienības draudze

org-viendraudze

“Un pie Viņa atnesa visus neveselos, dažādu sērgu un sāpju pārņemtus un velna apsēstus, mēnessērdzīgus un triekas ķertus, un Viņš tos dziedināja.” (Mt.4:24) Katrs, kas vēlās dzirdēt Dieva Vārdu ir mīļi gaidīts.

Dievkalpojumi notiek katru nedēļu.

Adrese: Trinity Uniting Church, Morwick St. un The Boulevard, StrathfieldMācītājs: Raimonds SokolovskisE-pasts: vienibas.draudze@gmail.comTelefons: 0438 301 512

Rediģēts 7/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts