Konsuls Sidnejā

Latvijas Goda Konsuls Jaundienvidvelsā, Mārtiņš Tuktēns.

32 Parnell Street, Strathfield, NSW 2135

Pieņešanas laiks ir jāsaskaņo ar Goda Konsulu.

Pasta adrese: P O Box 457 , Strathfield NSW 2135

Mārtiņš TuktēnsE-pasts: syd.lat.consul@gmail.comTelefons: (+61) 04 130 019 95

Rediģēts 25/02/18. Maiņas?

Organizāciju saraksts