Konsuls Pertā

Goda Konsuls Jānis Purvisnkis, pārstāv Rietumaustrāliju.
221 RAAFA Estate, Meadow Springs, WA. 6210
Uzņemšana: Pēc iepriekšejās sazināšanas.

Jānis PurvisnkisE-pasts: [email protected]Telefons: 08 9582 5221

Organizāciju saraksts