K!K!M!

Korporāciju Kopa Melburnā (K!K!M!)

K!K!M! sastāvs :-Lettonia , Selonija , Lettgalia , Talavija , Latvia , Beveronija , Fr! Lataviensis , Patria , Gersicanis un Fr!Cursica. K!K!M! kopā ar S!K!K!M! rīko Latvijas Universitātes gada svētki.

Seniors: Juris DrēziņšE-pasts: jdrezins@blomwark.com.au

Rediģēts 14/11/17. Maiņas?

Organizāciju saraksts