Kanberas Latviešu Biedrība

org-kanbiedriba

Kanberas latviešu biedrības organizē vairākus sarīkojumus – Aizvesto piemiņas dienu kopā ar igauņiem un lietuviešiem, kā arī organizē Valsts Svētku svinības 18. novembrī un Ziemassvētku un Lieldienu sarīkojumus kopā ar Kanberas Latviešu skolu un tautas deju kopu “Sprigulītis”.

Kontakts: Iveta LeitaseE-pasts: kanberaslatviesubiedriba@gmail.com

Rediģēts 24/3/16. Maiņas?

Organizāciju saraksts