Kanberas Latviešu Biedrība

org-kanbiedriba

Kanberas latviešu biedrības paspārnē darbojās tautas deju kopa “Sprigulītis”. Reizi mēnesī KLB rīko saietus ar referātiem, saviesīgus vakarus, kino izrādes utt. KLB rīko Aizvesto piemiņas dienu kopā ar igauņiem un lietuviešiem, kā arī organizē Valsts Svētku svinības 18. novembrī.

Kontakts: Iveta LeitaseE-pasts: kanberaslatviesubiedriba@gmail.com

Rediģēts 24/3/16. Maiņas?

Organizāciju saraksts