Daugavas Vanagu Centrālā valde

Daugavas Vanagu Centrālā valde

DVCV loma ir pārstāvēt un koordinēt DV darbību visā pasaulē. Tās sastāvā ir locekļi no sekojošām DV zemēm: ASV Andris Kursietis un Līga Nutere, Kanādas Gunta Reynolds, Austrālijas Jānis Kārkliņš, Latvijas Andrejs Mežmalis un Lielbritānijas Dace Dundure. Tās mērķi ir apvienot latviešu tautas kopību, kā arī sniegt palīdzību, piemēram, bijušajiem leģionāriem, daudzbērnu ģimenēm un audžu ģimenēm.

Organizācijas  “Daugavas  Vanagi” struktūra:
DV priekšnieks

Daugavas Vanagu Centrālā Valde (DVCV) – visām valstīm kopēja

DV Zemesvaldes, ko veido katrā valstī darbojošās nodaļas (ASV, Austrālija, Lielbritānija, Kanada, Latvija)

DV nodaļas – valstī /pilsētā/apgabalā

DV biedri- veido nodaļas/kopas

Ar 2021. gada pirmo janvāri amatā stājusies jauna Daugavas Vanagu vadība: DV priekšnieks Aivars Sinka, DV vanadžu priekšniece Ināra Sīkais un jauns DV CV prezidijs kasiere: Asja Ramate, sekretārs: Pēteris Pētersons. Prezidijam pievienojās arī divi referenti: Mārtiņš Dāle un Egons Piķelis.

Adrese: P.O.Box 73, North Melbourne, 3051Priekšsēdis: Jānis KārkliņsE-pasts: vanagi@mira.netTelefons: (03) 9354 8203Mājas lapa: home.mira.net/~vanagi/AV/

Rediģēts 16/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts