Daugavas Vanagu Centrālā valde

Daugavas Vanagu Centrālā valde

Daugavas Vanagi Austrālijā valde ir saziņas avots starp Daugavas Vanagu nodaļām Austrālijā un Daugavas Vanagu Centrālo valdi, kā arī saziņas avots Austrālijas nodaļu starpā. DVAV rīko gadskārtējo Daugavas Vanagu līdzekļu vākšanas akciju. Šī akcija ir galvenais līdzekļu avots Daugavas vanagiem no kura tiek atbalstīti bijušie leģionāri, daudzbērnu un audžu bērnu ģimenes Latvijā un jaunatnes izglītība un audzināšana Latvijā un Austrālijā. Daugavas Vanagu Austrālijā valde mainās ik par trim gadiem ( rotācijas kārtībā) starp Adelaidi, Melburnu un Sidneju. No 2021.līdz 2023. gada beigām Daugavas Vanagu Centrālā valde atradīsies Adelaidē.

Adrese: P.O.Box 73, North Melbourne, 3051Priekšsēdis: Jānis KārkliņsE-pasts: [email protected]Telefons: (03) 9354 8203Mājas lapa: home.mira.net/~vanagi/AV/

Rediģēts 16/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts