Daugavas Vanagu Adelaides nodaļa

Daugavas Vanagu Adelaides nodaļa

org-dvlogo

Daugavas Vanagu Adelaides nodaļa atbalsta tautiešus Austrālijā un Latvijā. Tās paspārnē darbojās vīru koris ‘Daugava’.

DV organizācija dibināta 1945.g.28.decembrī latviešu karavīru/gūstekņu nometnē Cedelgēmā, Beļģijā (nometnē atradās 11.187 bijušie karavīri). Angļu militārās iestādes deva atļauju dibināt organizāciju tikai kā aprūpes biedrību. DV organizācija Austrālijā ir reģistrēta kā palīdzības organizācija pie DienvidAustrālijas pavalsts, ar nodaļām pārējās Austrālijas pavalstīs un pilsētās. Organizācijas oficiālais nosaukums ir: LATVIAN RELIEF SOCIETY of Australia “DAUGAVAS VANAGI” Incorporated.

Adrese: 23 Clark St. Wayville, SA 5034Priekšniece: Ilga VēvereE-pasts: univ.of.sat@apollo.lv

Rediģēts 7/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts