Amber Aged Care

Amber Aged Care

Baltiešu aprūpes nams ar 30 gultām vecākiem ļaudīm.

Adrese: 58 Avenue Rd. Paradise South, SA 5075Margota PuķīteTelefons: 08 8465 5500Mājas lapa: amberagedcare.com.au

Rediģēts 11/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts