Adelaides Latviešu Biedrības koris “Dziesmu Laiva”

Bildes apraksts nav pieejams.

ALB “Dziesmu Laiva”

“Dziesmu Laiva” ir jauktais koris, kas darbojās Adelaides Latviešu Biedrības paspārnē. Koris uzstājās dažādos sarīkojumos, kuplinot Adelaides latviešu sabiedrību.

Diriģente: Lilita DaenkeE-pasts: [email protected]

Rediģēts 7/11/15. Maiņas?

Organizāciju saraksts