Nāc un uzzini pats! Tikšanās ar Valsts izglītības satura centra speciālistēm.

Pievienots

Ir tāds teiciens „Labāk vienreiz redzēt, nekā simtreiz dzirdēt“. Par Valsts valodas prasmes pārbaudījuma (VVPP) tēmu ir bijuši vairāki raksti, jau 60 cilvēku Austrālijā ir nokārtojuši šo pārbaudi, tomēr daudziem cilvēkiem joprojām ir neskaidrības. Tā kā nākotnē ir doma, ka VVPP notiks attālināti ar tehnoloģiju palīdzību, tad šī ir brīnišķīga iespēja noskaidrot savus jautājumus, tiekoties ar Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālistēm, kā arī nokārtot pārbaudi klātienē.

2020. gadā būs ieradušies vairāki speciālisti, tāpēc vienlaikus vairākās telpās varēs notikt gan pārbaudījums, gan tikšanās.
2020. gadā tiks piedāvātas divu veidu tikšanās ar VISC speciālistēm:

16. janv.   Normanvillē VVPP A. Ziedares Vasaras vidusskolā (1)
18. janv.  10:00*   Adelaidē Tikšanās skolā / VVPP ALB zālē (2)
19. janv.  12:00   Adelaidē Tikšanās / VVPP Latviešu skolā (3)
24. janv.  16:00   Sidnejā Tikšanās / VVPP Latviešu namā (4)
24. janv.  19:00*   Sidnejā Tikšanās / VVPP Latviešu namā (5)
25. janv.  12:00   Sidnejā Tikšanās / VVPP Latviešu namā (6)
30. janv.  10:00   Melburnā Tikšanās / VVPP Latviešu ciemā (7)
31. janv.  19:00*   Melburnā Tikšanās / VVPP Latviešu namā (8)
1. febr.  10:00   Melburnā Tikšanās / VVPP Latviešu namā (9)
2. febr.  13:00 *   Pertā Tikšanās / VVPP Latviešu namā (10)

 

19. janv.  11:00   Adelaides latviešu skolā (11)
25. janv.  10:00   Sidnejas latviešu skolā (12)
1. febr.  15:45   Melburnas latviešu skolā (13)

Ja jūsu pilsētā tikšanās nenotiek, bet esat ieinteresēts uzzināt par šiem jautājumiem vai kārtot pārbaudījumu, pirms izlemjat braukt uz kādu no šiem pasākumiem, sazinieties ar LAAJ Skolu nozares vadītāju, lai vēlreiz pārliecinātos par laikiem.
Lūdzu, reģistrējieties pasākumiem, ja attiecīgajā dienā vai laikā nebūs klausītāju, tad šī pasākuma laiks tiks atcelts.

Ja ir papildu jautājumi, droši zvaniet vakaros pa norādīto tālruni. Iepriekšējie raksti par VVPP atrodami: http://laaj.org.au/pirmo-reizi-australija-nepalaid-garam-iespeju-kartot-valsts-valodas-prasmes-parbaudes-eksamenu/
https://laaj.org.au/latviesu-valodas-prasmes-parbaudijums-australija/

English:
If you are interested in sitting the Latvian Language Certificate exam Levels A, B or C this January or sometime in the future, or are wondering why you might need it, what purpose it may serve, we invite you to come and meet experts from the Latvian National Curriculum Centre

18th January 10 a.m. – Adelaide Latvian School
24th January 7 p.m. – Sydney Latvian House
31st January 7 p.m. – Melbourne Latvian House
2nd February 1 p.m. – Perth Latvian House

Please register your attendance – email: [email protected] or text 0411 689112 your name, surname and place where you would like to attend the information session. Let me know if you are interested but the date and time are not convenient for you, there will be more times scheduled in the future.
If you feel ready to sit an exam, contact the LNCC representative directly: [email protected]
Older articles about topic: http://laaj.org.au/pirmo-reizi-australija-nepalaid-garam-iespeju-kartot-valsts-valodas-prasmes-parbaudes-eksamenu/

Ļena Rumpe,

LAAJ Skolu nozares vadītāja

Please subscribe to our newsletter