Kultūras nozare

Kultūras nozares mērķis ir sniegt finansiālo atbalstu nozarēm, kas ir tiešā veidā saistītas ar latvietības saglabāšanu un veicināšanu.

Atbalsti tiek sniegti bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem latviskās izglītības uzturēšanā un veicināšanā; dažāda veida kultūras nozarēm atbalstot teātrus, korus, tautas dejas, tēlotāju, lietišķo mākslu, daiļamatniecību, latviešu nometnes un sporta sarīkojumus.

Kopš 2020.g. Kultūras nozare darbojās LAAJ paspārnē, kā arī ir līdzdalībnieks PBLA Kultūras Fondā.

Kultūras nozares piešķīruma veidlapa (PDF)

Kultūras Dienas

Kultūras dienas (KD) ir viens no svarīgākajiem notikumiem Austrālijas latviešu sabiedrības dzīvē. KD notiek katru otro gadu, rotācijas kārtībā, radot iespēju latviešiem, latviešu kultūras cienītājiem un visiem citiem interesentiem piedalīties vai arī būt skatītājiem dažāda veida latviskās kultūras sarīkojumos.

Nākošās Kultūras Dienas tiks rīkotas ADELAIDĒ 2025. gadā,  sākot no 26. decembra līdz 31. decembrim. Tuvāku informācija par KD norisi var atrast  www.alkd.org.au  tīmekļu lapā,

Facebook: https://www.facebook.com/australijaslatviesu.kulturasdienas/

Instagram: https://www.instagram.com/kulturasdienas/?hl=en

kā arī informāciju var saņemt rakstot epastu: info@ALKD.org.au.