News

List view

Jaunākās ziņas no Kanberas skolas!

Mums ir paveicies, jo Kovids nav iespaidojis ne vienu no mūsu stundām. Jāņu svinēšanu gan tas izjauca, bet nu nekas, tagad sagaidīsim, kad ozoliem izplauks lapas, uzziedēs tuples un tad svinēsim. Margrietiņas un rudzupuķes diemžēl mūsu pusē negrib augt.  Kopš mēs atsākām darboties pagājušā gada oktobrī mums ir nākuši klāt daži skolēni. Patreiz darbojas spēļu grupiņa, mums ir 3-4 pieaugušie un 6-10 bērni. Mēs sapulcējamies visi kopā vienā lielā telpā uz pusotru stundu otrdienas vakaros un parasti mācības sastāv no trim daļām - kaut kas par Latviju, latviešu valodas mācīšanās un kāda aktivitāte, rotaļa vai dejošana. 1. ceturksnī mēs mācījāmies par Vidzemi, otrajā - par Latgali. Lieldienās ripinājām olas un jūnija beigās mēs taisījām Jāņu sieru un runājām par puķu un zīļu vainagiem un aubēm. 3. ceturksnis būs veltīts Zemgalei un pirmajā stundā mēs noskatījāmies video par seno Zemgaļu un Sēļu ciltīm. Pa visiem kopā arī atcerējāmies “Tūdaliņ, tāgadiņ”. Darbības vārdus atkārtojām, spēlējot 'Ādamam bij sepiņ' dēli”. Ar nepacietību gaidām, kad varēsim atsākt kārtīgu dejošanu kopā ar Sprigulīti, kuru vada Tomas Walsh. Skolotāju saimei ir pievienojusies Lelde Vītola, kas uz maiņām ar Juri Jakovicu māca pieagušo grupu.  Kanberas sabiedrība mūs atbalsta un par mums ļoti interesējas. Kanberas Daugavas Vanagi mums noziedoja lielu naudas summu un kopā ar LVA finansējumu (skolas darbību līdzfinansē Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”) mums dod iespēju samaksāt par telpu īri, mācību grāmatām un materiāliem, kas, kopā ar skolas maksu dod stabilu finansiālu pamatu skolai. Skolotāji ziedo savu laiku par brīvu un es gribētu uzteikt vecākus, kas ne tikai atved bērnus, bet paliek kopā ar viņiem stundā un palīdz. Tas noteikti atvieglo manu darbu, jo dažādie vecumi un latviešu valodas līmeņi ir pamatīgs izaicinājums skolotājam. Un tas arī parāda bērniem, ka 'tā latviešu lieta' ir svarīga visai ģimenei.  Atskatoties pagātnē, izrādās, ka Kanberas skola, pretēji citām skolām Austrālijā, vienmēr ir darbojusies nedēļas vidū, nevis sestdienās. Kanbera laikam ir pietiekoši maza, lai visi varētu izbraukāt uz skolu darbadienas vakaros.  Kanberas skolas skolotāja Iveta Leitase . Jāņu sieram beram klāt ķimenes... Lasam un rakstām kā jau skolā pieklājas Un beigās uzdejojam!

SIDNEJAS LATVIEŠU TEĀTRIS

Ivetas Salgrāves lugaLīču vilinājums Sidnejas Latviešu namā: sestdien 15. maijā - 16:00.svētdien 16. maijā - 14:00 Melburnas Latviešu namā:sestdien 22. maijā Ieeja $30 un pazemināta $25 Režisors - Jānis GraudsLomās - Ilona Brūvere, Jānis Čečiņš, Andris Kariks, Ojārs Greste, Ilze (Bonija) Viļuma

Arī pieaugušie mācās latviešu valodu

Nu jau vairākus gadus Adelaides latviešu skola piedāvā arī pieaugušo latviešu valodas apmacību. Tomēr pēdējie divi gadi rāda, ka interese arvien pieaug. Daži no studentiem nesen ir ieguvuši Latvijas pilsonību un nu vēlas Latvijau arī apciemot. Mācības notiek pirmdienu un otrdienu vakaros, skolotājas Zanda Šulca un Ilze Thomas māca iesācēju klasi un klasi ar priekšzināšanām. Esam piesaistījuši jau arī trešo skolotāju, kura iemēģina spēkus. Skolotāja Ilze Thomas raksta: "Adelaides latviešu skolā pieaugušie divās ļoti rosīgās iesācēju klasēs nāk mācīties latviešu valodu, kultūru un vēsturi. Studenti galvenokārt vēlas uzturēt, atjaunot vai atrast saites ar latvietību. Esam atklājuši, ka arī, ja dzīves apstākļu dēļ valoda ģimenē nav uzturēta, tad tomēr saites var būt stipras. Nāk arī ieprecētas kundzes, kurām ir patiesa interese un kuras tiešām grib mācīties. Mūsu skolnieki ir apciemojuši Latviju, sazinās ar radiem Latvijā un interesējas arī par latviešu kopienu šeit Austrālijā. "  Tas tik pierāda to, ka mācīties nekad nav par vēlu. Ja arī tev ir interese par pieaugušo valodas apmācību raksti: [email protected]