News

List view

Arī pieaugušie mācās latviešu valodu

Nu jau vairākus gadus Adelaides latviešu skola piedāvā arī pieaugušo latviešu valodas apmacību. Tomēr pēdējie divi gadi rāda, ka interese arvien pieaug. Daži no studentiem nesen ir ieguvuši Latvijas pilsonību un nu vēlas Latvijau arī apciemot. Mācības notiek pirmdienu un otrdienu vakaros, skolotājas Zanda Šulca un Ilze Thomas māca iesācēju klasi un klasi ar priekšzināšanām. Esam piesaistījuši jau arī trešo skolotāju, kura iemēģina spēkus. Skolotāja Ilze Thomas raksta: "Adelaides latviešu skolā pieaugušie divās ļoti rosīgās iesācēju klasēs nāk mācīties latviešu valodu, kultūru un vēsturi. Studenti galvenokārt vēlas uzturēt, atjaunot vai atrast saites ar latvietību. Esam atklājuši, ka arī, ja dzīves apstākļu dēļ valoda ģimenē nav uzturēta, tad tomēr saites var būt stipras. Nāk arī ieprecētas kundzes, kurām ir patiesa interese un kuras tiešām grib mācīties. Mūsu skolnieki ir apciemojuši Latviju, sazinās ar radiem Latvijā un interesējas arī par latviešu kopienu šeit Austrālijā. "  Tas tik pierāda to, ka mācīties nekad nav par vēlu. Ja arī tev ir interese par pieaugušo valodas apmācību raksti: [email protected]

LAAJ apsveikums Daugavas Vanagu organizācijai 75. gadadienā

Augsti godātie, Daugavas Vanagi un Daugavas Vanadzes! Kad dzirdam kādu sakām - Daugavas Vanagi, uzreiz šie divi vārdi asociējas ar tādiem vārdiem, kā uzturēt, aizstāvēt, godināt, bet visbiežāk ar palīdzēt un atbalstīt. Un šodien Jūsu lielajā dienā es vēlos noliekt galvu Jūsu priekšā un pateikt: PALDIES! PALDIES par Lestenes kapiem, par Okupācijas Muzeju….PALDIES par visām tām vēsturiski nozīmīgajām vietām, kuru saglabāšanā un uzturēšanā esat ņēmuši dalību.PALDIES to daudzo daudzbērnu ģimeņu vārdā kuras ir saņēmušas un turpina saņemt palīdzību no Jums.PALDIES, ka rūpējaties par zemessargiem un leģionāriem.PALDIES par to, ka esiet saglabājuši Latvijas neatkarības ideju un atgādiniet mums par tām vēstures lapaspusēm, kuras tik ilgus gadus ir bijušas liegtas izzināt, it sevišķi Padomju okupācijas laikā.PALDIES par Jūsu milzīgo darbu!Dārgās vanadzes, PALDIES arī Jums par jūsu pienesumu šai lielajā un svētīgajā darbā! Jūs soļojat droši un lepniUn šautenes plecos ir JumsUn senajo varoņu vārdiNāk līdzi, kā mantojums, Jums!Lūdzu turpiniet glabāt šo svēto mantojumu un nododiet to nākamajām paaudzēm! Lai nezūd darba spars vēl daudzus, daudzus gadus! Skaidrīte AguļēvičaLAAJ Priekšsēde

Ģimeņu nometne “DZINTARIŅŠ” – “DZINTAROS”

Adelaidē Jaunais gads ir iesācies ar radošu un priekpilnu ģimeņu nometni "Dzintariņš". Piecpadsmit ģimenes no 7.-11. janvārim pulcējās Normanville "Dzintaros", lai stiprinātu draudzības un pavadītu laiku latviskā garā. Dažas ģimenes varēja piedalīties tikai vienu dienu, dažas divas, bet ikviens bija priecīgs par iespēju pabūt kopā un apgūt ko jaunu. Galvenais noteikums bija, ka uz nodarbību jāierodas visai ģimenei kopā vai jābūt vismaz vienam vecākam kopā ar bērnu. Rītos vilkām sarkanbaltsarkano karogu un dziedājām "Dievs, svētī Latviju!", lai atcerētos, kāpēc mēs esam šeit un kas mūs visus vieno.Šogad Covid-19 dēļ nenotika Annas Ziedares Vasaras Vidusskola, bet vieta jau nevar palikt tukša, tāpēc Adelaides Latviešu skolas saime rīkojās. Pasakāmies "Dzintaru" valdei par iespēju šo nometni rīkot. Paldies sakām arī Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai par finansiālu atbalstu, nodarbību materiālu iegādei un citu izdevumu segšanai.Ideja par nometni virmoja gaisā, bet likās ka Covid-19 apstākļos būs grūti to īsā laikā noorganizēt. Galvenais stūrakmeni bija Irēna Šulca, kura pieteicās par pavāru. Ja vēderi pilni, tad visi priecīgi. Mūsu skolas priekšsēde Daila Mohr izveidoja pieteikšanās anketas, un tad jau viss ripoja savu gaitu.Nometnes dalībniekiem tika paralēli piedāvātas nodarbības ar mālu, ādas apstrādes nodarbības, aušana, kliņģera cepšana, latvisko spēļu pēcpusdiena (Tautas bumba, Pēdējais pāris šķiras, Gurķis u.c.), auduma apdruka un āra nodarbības. Katrs varēja izvēlēties, kuras nodarbības vēlas apmeklēt. Karstākajā dienā, kad gaisa temperatūra sasniedza 34°C, notika ūdens cīņas ar švammēm, par ko īpaši priecājās mazākie nometnes dalībnieki.Liels prieks bija latvisko spēļu un rotaļu skolotājai Zandai, kas bērniem iemācīja spēli ar bumbu, ko Latvijā visi spēlēja daudzdzīvokļu māju pagalmos un ciematos – Gurķis. Tā iepatikās tik ļoti, ka Zandai jau vakariņu laikā tika prasīts, vai šovakar atkal spēlēsim Gurķi? Tātad, Gurķis bija aktuāls vairākus vakarus pēc kārtas un tika spēlēts līdz iestājās tumsa, jo, ja bumba ieripoja krūmos, to tumsas dēļ bija grūti atrast.Zanda arī dalījās noslēpumā, kā pagatavot garšīgo un bagātīgo svētku kliņģeri. Galvenais noslēpums esot neskopoties ar pildījumu, jo tas taču esot svētku ēdiens. Visiem nodarbības dalībniekiem bija jāpieliek roka sava kliņģera vai kliņģerīša veidošanā. Virtuve smaržoja, un vēlāk visiem bija iespēja to nogaršot.Māla un auduma apdrukas nodarbību vadīja Daila. Visiem bija prieks darboties, jo vēlamo rezultātu varēja sasniegt īsā laikā, un kāds jau tajā pašā dienā vilka mugurā jauno T-kreklu, ko pats apdrukājis ar latviskiem rakstiem vai dabas veltēm.Uzmini nu, kura bija visskaļākā nodarbība? Dziedāšana? Nē, ādas apstrādes nodarbība! To vadīja Chris Mohr un Dainis Skābe. Viņi lika visiem cītīgi vicināt āmurīšus, lai tiktu pie vēlamajiem rakstiem uz savām rokassprādzēm vai glāžu paliktņiem. Vismeditatīvākā bija aušana, kur dalībnieki tika pie uzaustām rokas sprādzītēm; paldies Lilitai Daenke par to.Mazajiem un radošajiem paralēli bija iespēja apgleznot vai apzīmēt akmeņus, putnu būrīšus vai koka zīmes. Visi atrada ko darīt un papildus tam baudīja Dzintaru kalna skaistos dabas skatus, skaļās putnu dziesmas, ķenguru apciemojumus un krāšņos saulrietus (tie tiešām ir dārgas gleznas vērti!).Ceram, ka drīzā nākotnē atkal varēsim pulcēties, kādā radošā nometnē un ielūgt ciemiņus no citām pavalstīm. Liels paldies ik vienam, kurš pielika pūles, lai nometne notiktu. Īpašs paldies Dailai par dalībnieku informācijas koordinēšanu.Mārīte RumpeAdelaides Latviešu skolas pārzine