Latvian Association of Australia and New Zealand

+10°C – Rīga

Subscribe to newsletter

  • lv
  • en
Learn more
LFANZ

LFANZ

Information about the Latvian Federation in Australia and New Zealand, including aims, history and who to contact.

Organisations

Organisations

Interest groups, support organisations – Australia and New Zealand Latvian communities encompass a wide variety.

Calendar

Calendar

All events in Australia and New Zealand Latvian communities.

News

News

News about the latest LFANZ activity, audio and video recordings.

LAAJ

LAAJ

Donate to LFANZ to support projects in Australian and New Zealand Latvian communities.
.

Calendar

News

Baltiešu spēles 2022 Adelaidē

Sirsnīgs paldies visiem BALTIEŠU SPĒĻU dalībniekiem, par aktīvo dalību. Baltiešus vieno ne tikai vēsture un robežas, bet arī sports un š.g. spēles tam bija pierādījums. Jau no 2017. gada nu jau sesto reizi mēs satiekamies sporta sacensībās ar saviem kaimiņiem, kas nenoliedzami vieno mūs vēl stiprāk. Paldies, Latvijas vēstniekam Austrālijā, Marģeram Krama kungam par klātieni un uzmundrinošo uzrunu. Liels paldies arī par sportistu papildinājumu; četrām basketbollistēm, kuras ieradās no Dārvinas, lai piedalītos un papildinātu mūsu komandu. Sirsnīgs paldies arī Dienvidaustrālijas Baltiešu padomei par veiksmīgi organizētajām spēlēm, bet īpašs paldies Reinim Dancim par nozīmīgo ieguldījumu šo spēļu organizēšanā, šoreiz attālināti no Dārvinas. Paldies arī visiem tautiešiem, kuri aizpildīja līdzjutēju rindas. Šo pāsākumu finansiāli atbalstīja Latvijas Ārlietu Ministrijai, paldies par finansiālo atbalstu latviešu komandai. Uz tikšanos, 2023.gada maijā Baltiešu spēlēs! Skaidrīte Aguļēviča LAAJ, DLOA priekšsēde

LAAJ priekšsēdes tikšanās ar tautiešiem Brisbanē

LAAJ viesojas Brisbanē! 7.maijā man bija tas gods tikties ar Brisbanes latviešu sabiedrības pārstāvjiem. Šī bija pirmā, pēc ilga pārtraukuma, LAAJ pārstāvja tikšanās ar latviešu sabiedrību Brisbanē. Pasākumā piedalījās pāri par trīsdesmit tautiešu, interese bija un tas ir tas galvenais. Tikšanās laikā es iepazīstināju Brisbaniešus ar LAAJ nākotnes darba plāniem, idejām un veidu, kā šie plāni būs realizējami. Par galveno sarunas tēmu neviļus izvirzījās dažādu projektu pieteikšanas kārtība. Nav noslēpums, ka daudzi pasākumi mūsu sabiedrībā nebūtu iespējami bez blakus finansējuma. Arī šis apmeklējums ir pateicoties projektam “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam”, kurš nāk no Sabiedriskās integrācijas fonda. Šī LAAJ projekta ietvaros ir paredzēts apmeklēt mazāk aktīvus latviešu centrus un iepazīstināt tuvāk ar LAAJ darbu un sadarbību strap pavalstīm un Latviju. Lai tuvāk paskaidrotu ko šis projekts aptver citēšu projekta kopsavilkuma punktu;  Projektā paredzēts pārstāvēt un stiprināt Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu  diasporas intereses mītņu zemju un Latvijas līmenī, veicināt sabiedrības pašorganizēšanos, savstarpējo sadarbību un iesaisti pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs, informēt un izglītot diasporu par procesiem Latvijā, kā arī ilgtermiņā – veicināt aktīvu diasporas līdzdalību, stiprināt latvietību un saglabāt tās piederību Latvijai. Projekta mērķa grupas ir  LAAJ organizācijas un to biedri,  LAAJ prezidijs, LAAJ sadarbības partneri Latvijā, PBLA pārstāvniecība un PBLA dalīborganizācijas. Septembra sākumā ir paredzēts iepazīties ar Jaunzēlandes latviešiem, bet jūnijā, jūlijā, un augustā LAAJ  dosies uz Latviju, kur LAAJ valdes pārstāvjus gaida smags darbs. Par to cik aizņemti būs LAAJ pārstāvji un kādas būs tikšanās ziņosim atsevišķi. Šo darbību izpilde nebūtu iespējama bez SIF atbalsta, kas ir vienreizējs un šī projekta izmaksas neietekmē LAAJ budžetu. Vēlos izteikt pateicību visiem LAAJ ziedotājiem un vēlreiz uzsvērt, ka LAAJ līdzekļi projekta īstenošanai netiek izmantoti. Ceram uz jūsu aktīvu atbalstu arī tupmāk bez kura nebūtu iespēja atbalstīt vietējās organizācijas ieskaitot AZVV, 3x3 utt.! Paldies! Vēlos no sirds pateikties Brisbanes latviešu sabiedrībai par silto uzņemšanu, jaukajiem vārdiem! Īpašs, paldies Ingai un Mārtiņam Česlis par naktsmājām un jaukajām vakara pārrunām, kā arī Jasmīnei Lācis – Lee, Ancei Deksnei (LAAJ vice-priekšsēde Brisbanē). Paldies! Man ir milzīgs prieks, ka pēc mana apmeklējuma Brisbaniešiem jau ir radusies vēlme pieteikties projektiem un aktivizēt sadarbību ar LAAJ. Paldies Jums! Skaidrīte Aguļēviča LAAJ priekšsēde

View more

Contacts