Latvian Association of Australia and New Zealand

+10°C – Rīga

Subscribe to newsletter

  • lv
  • en
Learn more
LFANZ

LFANZ

Information about the Latvian Federation in Australia and New Zealand, including aims, history and who to contact.

Organisations

Organisations

Interest groups, support organisations – Australia and New Zealand Latvian communities encompass a wide variety.

Calendar

Calendar

All events in Australia and New Zealand Latvian communities.

News

News

News about the latest LFANZ activity, audio and video recordings.

Donate

Donate

Donate to LFANZ to support projects in Australian and New Zealand Latvian communities.

Calendar

News

Arī pieaugušie mācās latviešu valodu

Nu jau vairākus gadus Adelaides latviešu skola piedāvā arī pieaugušo latviešu valodas apmacību. Tomēr pēdējie divi gadi rāda, ka interese arvien pieaug. Daži no studentiem nesen ir ieguvuši Latvijas pilsonību un nu vēlas Latvijau arī apciemot. Mācības notiek pirmdienu un otrdienu vakaros, skolotājas Zanda Šulca un Ilze Thomas māca iesācēju klasi un klasi ar priekšzināšanām. Esam piesaistījuši jau arī trešo skolotāju, kura iemēģina spēkus. Skolotāja Ilze Thomas raksta: "Adelaides latviešu skolā pieaugušie divās ļoti rosīgās iesācēju klasēs nāk mācīties latviešu valodu, kultūru un vēsturi. Studenti galvenokārt vēlas uzturēt, atjaunot vai atrast saites ar latvietību. Esam atklājuši, ka arī, ja dzīves apstākļu dēļ valoda ģimenē nav uzturēta, tad tomēr saites var būt stipras. Nāk arī ieprecētas kundzes, kurām ir patiesa interese un kuras tiešām grib mācīties. Mūsu skolnieki ir apciemojuši Latviju, sazinās ar radiem Latvijā un interesējas arī par latviešu kopienu šeit Austrālijā. "  Tas tik pierāda to, ka mācīties nekad nav par vēlu. Ja arī tev ir interese par pieaugušo valodas apmācību raksti: [email protected]

LAAJ apsveikums Daugavas Vanagu organizācijai 75. gadadienā

Augsti godātie, Daugavas Vanagi un Daugavas Vanadzes! Kad dzirdam kādu sakām - Daugavas Vanagi, uzreiz šie divi vārdi asociējas ar tādiem vārdiem, kā uzturēt, aizstāvēt, godināt, bet visbiežāk ar palīdzēt un atbalstīt. Un šodien Jūsu lielajā dienā es vēlos noliekt galvu Jūsu priekšā un pateikt: PALDIES! PALDIES par Lestenes kapiem, par Okupācijas Muzeju….PALDIES par visām tām vēsturiski nozīmīgajām vietām, kuru saglabāšanā un uzturēšanā esat ņēmuši dalību.PALDIES to daudzo daudzbērnu ģimeņu vārdā kuras ir saņēmušas un turpina saņemt palīdzību no Jums.PALDIES, ka rūpējaties par zemessargiem un leģionāriem.PALDIES par to, ka esiet saglabājuši Latvijas neatkarības ideju un atgādiniet mums par tām vēstures lapaspusēm, kuras tik ilgus gadus ir bijušas liegtas izzināt, it sevišķi Padomju okupācijas laikā.PALDIES par Jūsu milzīgo darbu!Dārgās vanadzes, PALDIES arī Jums par jūsu pienesumu šai lielajā un svētīgajā darbā! Jūs soļojat droši un lepniUn šautenes plecos ir JumsUn senajo varoņu vārdiNāk līdzi, kā mantojums, Jums!Lūdzu turpiniet glabāt šo svēto mantojumu un nododiet to nākamajām paaudzēm! Lai nezūd darba spars vēl daudzus, daudzus gadus! Skaidrīte AguļēvičaLAAJ Priekšsēde

View more

Contacts