Valsts svētku viesis Austrālijā

Pievienots

Valsts svētku viesis Austrālijā!
Tuvojas mūsu valsts nozīmīgākie svētki, Latvijas Republikas neatkarības
pasludināšanas 104. gadadiena. Šos svētkus Austrālijā mēs kuplinam ar
goda viesiem, kuri savukārt iepriecina mūs ar interesantām uzrunām.
Šogad LAAJ kā svētku viesi ir uzaicinājusi atv. NBS komandieri
ģenerālleitinantu Raimondu Graubi, kurš uzrunās mūsu diasporu un sniegs
svētku uzrunu : “LATVIJAS DROŠĪBA ŠODIEN UN RĪT!”
Viņš ar uzrunu uzstāsies, Pertā, Kamberā, Sidnejā, Melburnā, Adelaidē un
Brisbanē. Katra minētā pilsēta sarīkojuma vietu un laiku izziņos savos
informatīvajos izdevumos, papildus jūs šo informāciju varēsiet atrast LAAJ
mājas lapā kalendāra un informācijas sadaļā.
Tiksimies sarīkojumā!
Skaidrīte Aguļēviča
LAAJ