SIDNEJAS LATVIEŠU TEĀTRIS

Pievienots

Ivetas Salgrāves luga
Līču vilinājums

Sidnejas Latviešu namā: sestdien 15. maijā – 16:00.
svētdien 16. maijā – 14:00 Melburnas Latviešu namā:
sestdien 22. maijā Ieeja $30 un pazemināta $25

Režisors – Jānis Grauds
Lomās – Ilona Brūvere, Jānis Čečiņš, Andris Kariks, Ojārs Greste, Ilze (Bonija) Viļuma

Please subscribe to our newsletter