Pieminot pirms 80 gadiem deportētos tautiešus

Pievienots

Adelaides latvieši pieminot pirms 80 gadiem deportētos tautiešus pulcējās Centennial kapos pie Latviešu akmens, lai noliktu piemiņas vainagu. Paldies Daugavas Vanagu Adelaides nodaļai par rīkošanu. Vēlāk Adelaides latviešu ev. luteriskajā baznīcā notika piemiņas dievkalpojums.

Please subscribe to our newsletter