LAAJ priekšsēdes tikšanās ar tautiešiem Brisbanē

Pievienots

LAAJ viesojas Brisbanē!

7.maijā man bija tas gods tikties ar Brisbanes latviešu sabiedrības pārstāvjiem. Šī bija pirmā, pēc ilga pārtraukuma, LAAJ pārstāvja tikšanās ar latviešu sabiedrību Brisbanē. Pasākumā piedalījās pāri par trīsdesmit tautiešu, interese bija un tas ir tas galvenais. Tikšanās laikā es iepazīstināju Brisbaniešus ar LAAJ nākotnes darba plāniem, idejām un veidu, kā šie plāni būs realizējami.

Par galveno sarunas tēmu neviļus izvirzījās dažādu projektu pieteikšanas kārtība. Nav noslēpums, ka daudzi pasākumi mūsu sabiedrībā nebūtu iespējami bez blakus finansējuma. Arī šis apmeklējums ir pateicoties projektam “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam”, kurš nāk no Sabiedriskās integrācijas fonda. Šī LAAJ projekta ietvaros ir paredzēts apmeklēt mazāk aktīvus latviešu centrus un iepazīstināt tuvāk ar LAAJ darbu un sadarbību strap pavalstīm un Latviju. Lai tuvāk paskaidrotu ko šis projekts aptver citēšu projekta kopsavilkuma punktu;  Projektā paredzēts pārstāvēt un stiprināt Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu  diasporas intereses mītņu zemju un Latvijas līmenī, veicināt sabiedrības pašorganizēšanos, savstarpējo sadarbību un iesaisti pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs, informēt un izglītot diasporu par procesiem Latvijā, kā arī ilgtermiņā – veicināt aktīvu diasporas līdzdalību, stiprināt latvietību un saglabāt tās piederību Latvijai. Projekta mērķa grupas ir  LAAJ organizācijas un to biedri,  LAAJ prezidijs, LAAJ sadarbības partneri Latvijā, PBLA pārstāvniecība un PBLA dalīborganizācijas.

Septembra sākumā ir paredzēts iepazīties ar Jaunzēlandes latviešiem, bet jūnijā, jūlijā, un augustā LAAJ  dosies uz Latviju, kur LAAJ valdes pārstāvjus gaida smags darbs. Par to cik aizņemti būs LAAJ pārstāvji un kādas būs tikšanās ziņosim atsevišķi. Šo darbību izpilde nebūtu iespējama bez SIF atbalsta, kas ir vienreizējs un šī projekta izmaksas neietekmē LAAJ budžetu.

Vēlos izteikt pateicību visiem LAAJ ziedotājiem un vēlreiz uzsvērt, ka LAAJ līdzekļi projekta īstenošanai netiek izmantoti. Ceram uz jūsu aktīvu atbalstu arī tupmāk bez kura nebūtu iespēja atbalstīt vietējās organizācijas ieskaitot AZVV, 3×3 utt.! Paldies!

Vēlos no sirds pateikties Brisbanes latviešu sabiedrībai par silto uzņemšanu, jaukajiem vārdiem! Īpašs, paldies Ingai un Mārtiņam Česlis par naktsmājām un jaukajām vakara pārrunām, kā arī Jasmīnei Lācis – Lee, Ancei Deksnei (LAAJ vice-priekšsēde Brisbanē). Paldies! Man ir milzīgs prieks, ka pēc mana apmeklējuma Brisbaniešiem jau ir radusies vēlme pieteikties projektiem un aktivizēt sadarbību ar LAAJ. Paldies Jums!

Skaidrīte Aguļēviča

LAAJ priekšsēde

Please subscribe to our newsletter