LAAJ Līdzekļu vākšanas akcija 2021

LAAJ 70

Pievienots

Lūdzam ZIEDO šeit: https://laaj.org.au/en/what-can-you-do/donate/

Kopš 1951.g. LAAJ veicina, atbalsta, mudina un apvieno vietējo latviešu organizāciju sabiedrisko darbību un izglītības pasākumus. LAAJ pārstāv Austrālijas latviešu intereses Pasaules brīvo latviešu apvienībā.
Ir svarīgi, lai šis darbs tiek turpināts!


Mēs esam saglabājuši savu piederību Latvijai uzturot un veicinot latvisko izglītību un kultūru; turpinot tautas tradīcijas vairāku paaudžu garumā. LAAJ ik gadu sniedz atbalstu izglītības un kultūras programmām:
• Annas Ziedares Vasaras vidusskolai
• Tērvetes bērnu vasaras nometnei
• Jauniešu programmai ‘Sveika Latvija’
• 3×3 saietam
• Kultūras un Jaunatnes dienām
• LAAJ sadarbojas ar diasporas organizācijām
dažādu projektu līdzfinansēšanā ar atbalstu no Latvijas To varam godam veikt tikai ar jūsu finansiālo atbalstu. LAAJ darboties spēja ir lielā mērā atkarīga no jūsu atsaucības un līdzdalības šai gadskārtējā ziedojumu vākšanas akcijā. Sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem arī mūsu darbība tiek pielāgota jaunajiem apstākļiem. Mēs turpinām atbalstīt organizācijas un projektus, lai rastu jaunus risinājumus to turpmākai darbībai.

Arī šogad ceram uz jūsu dāsno atbalstu, lai nodrošinātu līdzekļus ar ko atbalstīt jauniešu latvisko izglītību un turpināt mūsu darbu, ko godam veicam jau 70 gadus. Jūsu ziedojums būs dāvana mūsu kopējam darbam, šajā jubilejas gadā. Katrs dolārs ir svarīgs!


PALDIES

Please subscribe to our newsletter