LAAJ Diasporas arhīvu saglabāšanas projekts

Pievienots

Kas jauns projektā?
Plašāks raksts par to, ko un kā darīt lai neietu zudībā mūsu tautas vēstures
liecības (fotografijas, dokumenti – gan organizāciju, gan privātie, grāmatas
u.t.t.), publicēts Laikraksta Latvietis 683.numurā 2022.g.3.janvārī. Rakstā arī
minēju, ka varu digitalizēt dokumentus, ja kādam ir grūtības darīt pašam vai nav
aparatūras.
Pēc tam sniegtas telefoniskas konsultācijas un atbildes uz vairākiem zvaniem;
klātienē notikušas divas konsultācijas par foto un dokumentu arhīva veidošanu.
Darbību izbeigusī DV Kanberas nodaļa atsūtīja savu arhīvu digitalizēšanai.
Atgādinu visiem interesentiem, ka projekts turpināsies daudzus gadus un
nekautrējieties jautāt un piedalīties latviešu vēstures saglabāšanā. Arī katra it kā
mazā informācija ir nozīmīga; tieši tāpat kā niecīgais smilšu graudiņš ir daļa no
plašas pludmales.

e-pasts: univ.of.sat@apollo.lv
tālr. 0883 796 983

Ilga Vēvere
LAAJ Arhīvu projekta vadītāja

Please subscribe to our newsletter